Polityka społeczna - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna - opracowanie zagadnień - strona 1 Polityka społeczna - opracowanie zagadnień - strona 2 Polityka społeczna - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

19 . POLITYKA SPOŁECZNA Źródłem polityk społecznej są kwestie społeczne (np. w XIX wieku wystąpiła kwestia robotnicza, lecz mogą być też również kwestie płac, ochrony zdrowia, edukacyjne i dochodowe). Nie każdy problem społeczny jest kwestią społeczną.
Definicja prof. Jana Danieckiego:
Kwestia społeczna - problem o najwyższym stopniu dotkliwości dla szerokich rzesz społecznych (co najmniej kilkaset osób), który generuje sytuacje krytyczne w życiu jednostek i zbiorowości, powodując zarazem trwałe zakłócenia w funkcjonowaniu państwa. Kwestii społecznych nie da się usunąć bez aktywności państwa.
Kwestie społeczne mogą mieć dwojaki zakres :
Kwestie przedmiotowe - powstają w wyniku nie zaspokojenia jakiejś potrzeby.
Kwestie podmiotowe - powstają, gdy występuje stan niezaspokojenia różnych potrzeb w stosunku do jakiejś grupy społecznej. (np. kwestia ludzi starszych, ludności wiejskiej, niepełnosprawnych, rodzin, mniejszości narodowych czy religijnych).
Dualne pojmowanie polityki społecznej : Jako nauka - musi zdiagnozować kwestie społeczne, musi je opisać, wyjaśnić dlaczego powstają i jak je rozwiązać.
Jako działalność - działalność prowadzona przez państwo oraz samorządy terytorialne.
Polityka społeczna - (w ujęciu współczesnym) to działalność państwa, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, zmierzające do kształtowania: ogólnych warunków pracy i bytu ludności, struktur społecznych, stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości społecznej sprzyjających zaspakajaniu potrzeb społecznych na dobrym poziomie. PROBLEMY POLITYKI ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA Poziom zatrudnienia = liczba zatrudnionych
W Polsce jest ok. 13mln. ludzi zatrudnionych a ok. 24mln. w wieku produkcyjnym.
Wiek produkcyjny:
kobiety: 18 - 59 lat
mężczyźni 18 - 64 lat
Stopa zatrudnienia = [liczba osób zatrudnionych]/[liczba osób w wieku produkcyjnym]x100 % W Polsce stopa zatrudnienia wynosi 57%.
Kraje o najwyższej stopie zatrudnienia:
Szwajcaria 90,8%
Norwegia 88,9%
Dania 87,2%
USA 84,2%
Szwecja 83,1%
Wielka Brytania 81,7%
Ok. 40% ludzi pozostaje bez zatrudnienia. Są wśród nich:
studenci i uczący się,
pozostający na zasiłku,
bezrobotni,
ludzie na wcześniejszych emeryturach,
część niepełnosprawnych (jest ich 5,5mln. a pracuje ok. 400tys.),
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz