Polityka społeczna - wykład, 6sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna - wykład, 6sem - strona 1 Polityka społeczna - wykład, 6sem - strona 2 Polityka społeczna - wykład, 6sem - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 Przedmiot polityki społecznej
Motto: „Człowiek miarą wszechrzeczy” (Protagoras, Grecja V w. p.n.e.)
Człowiek rzecz święta dla człowieka (Seneka Rzym I n.e.)
Człowiek to wielka rzecz (Św. Augustyn IV/V w. n.e.)
[Eksponowanie pozycji człowieka. Polityka społ. ma w swoim celu działania człowieka. Człowiek ma rolę celu, przedmiotu. Motta te mają towarzyszyć przez cały wykład]
Wszechobecność polityki społecznej • Pojęcie polityk społecznej w debatach publicznych i codziennych rozmowach [Polityka społeczna to zinstytucjonalizowana forma zaspokajania potrzeb człowieka. Ma służyć tworzeniu aparatu, który pozwoli rozwiązywać problemy czy zaspokajać potrzeby.]
• Wzrost znaczenia i społecznej ważności problemów i kwestii społecznych [Sprawy, których sami nie potrafimy rozwiązać i dotyczą pewnych grup i do rozwiązania wymagają społecznej aktywności, bo sami nic nie zrobimy. Problemy narastają, dlatego polityka społeczna się przydaje.]
• Politycy społeczni (A. Tymowski - Szczecin, strona strajkujących oraz A. Rajkiewicz - Gdańsk, strona rządowa). [Osoby te co raz częściej są potrzebne, traktowani jak specjaliści/decydenci. Zjawisko to rozpoczęło się w '80, kiedy dochodzi do słynnych wydarzeń - porozumienia w wyniku negocjacji, gdzie uczestniczą eksperci (podani wyżej). Jeden był recenzentem drugiego, wykorzystano poniekąd ich znajomość i doświadczenia w temacie aby dojść do porozumienia.
Polityka społeczna stanowi dziedzinę trudną do teoretycznego uporządkowania
• Rozległy zakres [balon który się dmucha i wprowadza do kolejnych rzeczy, a potem pęka, a polityka społeczna jest, ale w formie innych podmiotów, a nie jako nauka. Niektórzy twierdzą, że nie ma sensu oddzielać polityki społecznej jako odrębnej nauki.
• Trudności w rozdzielaniu od dziedzin pokrewnych (polityka gospodarcza…) [Polityka społ. miesza się z różnymi dziedzinami.]
• Złożony charakter problemów rozwiązywanych w jej ramach (krzyżujące się potrzeby, itd.,) [charakter psychologiczny, ekonomiczny, prawny… trudna sfera do opisu. Politykę społeczną można oprzeć na jednej bazie, filarze, czyli wspieraniu nas w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb. • Sugestie językowe terminu `polityka społeczna' (polityka - , społeczny-). [ mamy nie do końca dobry język, język ma naturę społeczną i jest wynikiem procesu. W zależności od okresu język przyspiesza lub zwalnia. Niedoskonały język ma nieścisłości, a nawet nauka używa niedoskonałego języka. Istnieją zarzuty w stosunku do terminu `polityka społeczna' polityczny i społeczny, a społeczny to te co dotyczą człowieka, a polityczne to te dotyczące władzy, więc mamy kategorię ogólną oraz subkategorię, a więc polityka społeczna nie mieści się w normach, bo polityka ma być szeroka, a społeczna wąska - niedoskonałe pojęcie.


(…)

… społeczeństwa
• Stosunków społecznych (międzyludzkich)
• Struktury społecznej
W celu optymalnego zaspokojenia potrzeb, uwzględniającego społecznie akceptowany system wartości i współzależność między postępem społecznym, a wzrostem gospodarczym”.
[Bismarck - nie miał wiele wspólnego z socjalizmem, a jego zmiany typu ubezpieczenia wynikały głównie z chęci zastąpienia socjalizmu socjaldemokracją. Polityka…
…, określamy tożsamość przez wskazanie różnic, określenia granic], wyjaśnia fakty, zjawiska, procesy składające się na postęp społeczny oraz działania instytucji i mechanizmów nań wpływających [cz. 3, kategoria na której opieramy politykę społeczną w danym momencie, w tej definicji nacisk na postęp, jak on działą na mechanizmy i społeczeństwo], formułuje wskazówki jak postępować, aby było to zgodne z normami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz