Modele finansowania zdrowia w Europie - wykład, 6sem

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele finansowania zdrowia w Europie - wykład, 6sem - strona 1

Fragment notatki:

MODELE FINANSOWANIA ZDROWIA W EUROPIE:
 Model ubezpieczeniowy - oparty na ubezpieczeniu zdrowotnym obywateli, które jest obowiązkowe. Wady i zalety: droższy dla ubezpieczonego, ale oferuje większa ilość produktów ubezpieczeniowych i jakość usług
 Model narodowej służby zdrowia - usługowy - oparty na podatkach ogólnych, to państwo finansuje i organizuje opiekę zdrowotną. Wady i zalety: tańszy dla ubezpieczonego, zazwyczaj oferuje mniejsze możliwości wyboru danych usług
 Model oparty na prywatnych ubezpieczeniach - występuje na świecie, charakteryzuje się zredukowana odpowiedzialnością państwa oraz występowaniem zindywidualizowanych decyzji ubezpieczeniowych obywateli. Wady i zalety: większy wpływ wolnego rynku, ograniczony regulacjami państwowych, jak cię stać to się lecz
Zasada solidaryzmu społecznego - wpływ na funkcjonowanie:
o Powinnością zarządzających systemem jest dostarczenie świadczeń medycznych wszystkich uczestnikom systemu
o Świadczenia powinny być możliwie kompletne i na możliwie wysokim poziomie
o Świadczenia powinny być udzielane efektywnie
o System powinien być modyfikowany w celu dostosowania do rzeczywistości
Podmioty uprawnione: pracownicy, emeryci, renciści, wykonujący prace na zlecenie, twórcy i artyści, duchowni, rolnicy, uczniowie, studenci, prowadzące działalność gospodarcza, bezrobotni, objęte świadczeniami pomocy społecznej, członkowi rodziny ubezpieczonego nieposiadające dochodów własnych.
Źródła finansowania - podatki, obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne, dobrowolne ubezpieczenia, opłaty bezpośrednie od pacjentów
Formy opieki zdrowotnej ze względu na metody działania:
Podstawowa opieka zdrowotna
 Ambulatoryjna opieka
 Stacjonarna opieka
Świadczeniem zdrowotnym - są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia w szczególności związane z:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz