Polityka społeczna - strona 6

Wykład - problem edukacji, zatrudnienia i bezrobocia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

PROBLEMY POLITYKI ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA Poziom zatrudnienia = liczba zatrudnionych W Polsce jest ok. 13mln. ludzi zatrudnionych a ok. 24mln. w wieku produkcyjnym. Wiek produkcyjny: kobiety: 18 - 59 lat mężczyźni 18 - 64 lat Stopa zatrudnienia = [liczba osób zatrudnionych]/[liczba osób w wi...

Wykład - Regulacje prawne i programy w sferze mieszkalnictwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Regulacje prawne i programy w sferze mieszkalnictwa Ustawa z dnia 26 października 1995 roku O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw - umożliwiła min. Powoływanie towarzystw budownictwa społecznego (tzw. TBS'y), zajmujących się budową, remontem oraz z...

Wykład - Stan zdrowia ludności w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Stan zdrowia ludności w Polsce Średnia długość życia - od kilku lat wydłuża się przewidywana długość życia noworodków obu płci (mężczyźni 69,7lat, kobiety 78lat [na rok 2000]). Stan zdrowia dzieci i młodzieży - obniżyła się umieralność niemowląt, ale nadal jest wyższa niż w krajach wysokorozwinięt...

Wykład - Ubóstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1239

Dynamika i zróżnicowanie dochodów ludności po 1990 roku Płace realne w Polsce są wciąż na niskim poziomie. W porównaniu z 1989 rokiem dochody w 1998 roku były o 19,7% wyższe. IV. PROBLEMY UBÓSTWA 1. Podstawowe pojęcia związane z ubóstwem Ubóstwo absolutne - stan warunków bytowych, który uniemo...

Wykład - Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce Malejąca od 1984 roku liczba urodzeń powoduje, że coraz mniej liczne roczniki rozpoczynają naukę w szkołach podstawowych. W okresie 1990/1991 - 1998/1999 zmniejszyła się liczba uczniów szkół podstawowych o 10%. W tym samym okresie wzrosła...

Alkoholizm jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1883

ALKOHOLIZM JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Alkoholizm w Polsce to przede wszystkim problemem nadmiernego picia napojów wysokoprocentowych. Dotyczy on zatem znacznie szerszej zbiorowości niż grupa problemowych i nałogowych alkoholików. Liczba osób nadużywających alkoholu w Polsce jest szacowana na około 2,8 ...

Aspekty prawne polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Aspekty prawne polityki społecznej. Głównym narzędziem polityki społecznej są prawo i pieniądze. Akty prawne dotyczące prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa o pomocy społecznej czy ochronie zdrowia tworzą ład społeczny, który jest ważny także dla funkcjonowania gospodarki rynkowej. W po...

Bezdomność-przyczyny, rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1302

BEZDOMNOŚĆ Przyczyny bezdomności: zmiany demograficzne i ruchliwość społeczna, recesja gospodarcza i bezrobocie, kryzys polityki mieszkaniowej, wzrost cen mieszkań, ubóstwo społeczeństwa oraz dysfunkcjonalność instytucji opiekuńczo-re...

Bezrobocie jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

BEZROBOCIE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Kwestię bezrobocia obserwuje się na polskim rynku pracy od 1990 r. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, bezrobotny to osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostająca bez pracy i nie ucząca s...

Charakterystyka ubóstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

Charakterystyka ubóstwa Ubóstwo jest definiowane jako brak wystarczających do życia środków materialnych, stanowi ono nie tylko źródła konfliktów społecznych ale określane jest również jako istotna bariera rozwoju społecznego. Kontrower...