Wykład - Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce - strona 1 Wykład - Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce - strona 2 Wykład - Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce
Malejąca od 1984 roku liczba urodzeń powoduje, że coraz mniej liczne roczniki rozpoczynają naukę w szkołach podstawowych. W okresie 1990/1991 - 1998/1999 zmniejszyła się liczba uczniów szkół podstawowych o 10%.
W tym samym okresie wzrosła populacja uczniów w szkołach ponad podstawowych o 27% oraz studentów o 166%.
W latach 1999/2000 - 2002/2003 liczba uczniów sześcioletnich szkół podstawowych zmalała kolejne 9,7% a uczniów w gimnazjach było o 11,3% mniej. Analogicznie zwiększyła się liczba uczniów szkół średnich o 4.5% i wyższych o 23,8%.
Zjawisku demograficznemu towarzyszyły równocześnie, częściej niż w poprzednich okresach decyzje absolwentów szkół podstawowych o kontynuowaniu edukacji w szkołach średnich, dających możliwość bezpośrednio po ich ukończeniu wejście do szkół wyższych.
Ludność w wieku powyżej 15 lat wg poziomu wykształcenia (w %): Wykształcenie
Rok 1988
Rok 2002
Wyższe
6,5
10,2
Średnie i policealne
24,7
32,6
Zasadnicze zawodowe
23,6
24,1
Podstawowe ukończone
38,8
28,2
Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
6,5
4,9
Zróżnicowanie poziomu wykształcenia wg miejsca zamieszkania w 2002 roku:
Wykształcenie
Miasto
Wieś
Wyższe
13,7
4,3
Średnie i policealne
38,6
22,4
Zasadnicze zawodowe
21,1
29,2
Podstawowe ukończone
22,2
38,3
Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
1,5
5,0
Poziom wykształcenia ludności w Polsce w wieku 13 lat i więcej w 2002 roku.
Wyższe (tytuł naukowy co najmniej dr)
9,9 (0,34)
Średnie ogólnokształcące/zawodowe
8,6/17,7
Policealne
3,2
Zasadnicze zawodowe
23,2
Podstawowe ukończone
29,8
Podstawowe nieukończone, bez wykształcenia szkolnego
5,5
Ludność kończąca studia wg płci:
Mężczyźni 9,3%
Kobiety 10,4% Absolwenci szkół zawodowych wg płci:
Mężczyźni 30,0%
Kobiety 17,0%
Wykształcenie ponad podstawowe wg płci:
Mężczyźni 67%
Kobiety 62%


(…)

… edukacyjne:
Bariera terytorialna - wiąże się z dostępem do matury i studiów ludności małych miasteczek i wsi.
Bariera finansowa
Inne problemy polityki edukacyjnej to:
niska jakość kształcenia
kwalifikacje nauczycieli
problem edukacji dorosłych
Prawa edukacyjne:
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do nauki w tym bezpłatnej przynajmniej na szczeblu podstawowym…
… popierania regularnego uczęszczania do szkoły.
Konstytucja RP z 1997 roku (art. 70) - prawo każdego do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa i bezpłatna w szkołach publicznych.
Ustawa z dnia 07-09-1991roku O systemie oświaty - określa instytucje tworzące system oświaty oraz zasady ich prowadzenia.
Ustawa z dnia 08-01-1999roku Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Karta Nauczyciela

Organizacje pozarządowe np. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, liczne towarzystwa naukowe i szkolne.
Biała Księga edukacji i kształcenia - dokument Unii Europejskiej z 1995 roku. Podkreśla następujące kwestie:
konieczność człowieka do przystosowania się do globalizacji technologii i zwiększonego dostępu do informacji i wiedzy,
edukacja i kształcenie są głównymi nośnikami tożsamości, przynależności, promocji społecznej i rozwoju osobowego; ponadto są czynnikami determinującymi równość szans (np. całkowita równość pomiędzy kobietą a mężczyzną),
edukacja podnosi wartość zasobów ludzkich,
trzeba w UE stworzyć środki służące rozwojowi woli edukacji, kształcenia się przez całe życie. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz