Wiedza Powszechna

Sens ideowy pojęcia nacjonalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967. Nacjonalizm w pierwotnej formie (Risorgimento...

Zasada swobodnej oceny dowodów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

rozumowania ( reguły logiki ) 2. wskazań wiedzy ( powszechnej, a jeśli specjalistycznej...

David Hume-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tadeusz Skalski
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

przed dylematem: Albo - nauka (wiedza powszechna, konieczna, przedmiotowo ważna) nie jest możliwa...

Przewidywanie czynu zagrożonego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

możliwości popełnienia czynu zabronionego, a owa relacja jest objęta wiedzą powszechną, stąd niektóre firmy...

Merchandising jako forma marketingu mix

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Adam Drab
 • Marketing w handlu i usługach
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3997

1998 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985 B...

Podział regionalny Pobrzeża

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4228

: Stanisław Pietkiewicz, Stefan Żmuda: Słownik pojęć geograficznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 355...