Filozofia analityczna, lista lektur

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia analityczna, lista lektur - strona 1

Fragment notatki:

FILOZOFIA ANALITYCZNA - literatura do egzaminu LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Gottlob Frege: Pisma semantyczne, tłum. Bogusław Wolniewicz, PWN 1977: Wstęp B. Wolniewicz (vii-xxxii) Funkcja i pojęcie (18-44), Pojęcie i przedmiot (45-59), Sens i znaczenie (60-88), Co to jest funkcja? (89-100), Myśl - studium krytyczne (101-129)
2. Bertrand Russell: Problemy filozofii, tłum. Wojciech Sady, PWN 1995
3. George E. Moore: Z głównych zagadnień filozofii, tłum. Czesław Znamierowski 1967, rozdz. 2 i 6
4. Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, tłum. Bogusław Wolniewicz, PWN 1970, Dociekania filozoficzne, tłum. Bogusław Wolniewicz, PWN 1972.
5. Rudolf Carnap: Filozofia jako analiza języka nauki, tłum. Andrzej Zabłudowski, PWN 1969; rozdz.: Logiczna analiza potwierdzania i sprawdzania (85-117), Empiryczna analiza potwierdzania i sprawdzania (118-142), Konstrukcja systemu językowego (143-193)
6. Hans Reichenbach: Powstanie filozofii naukowej, tłum. Halina Krahelska, Książka i Wiedza 1960
7.Alfred J. Ayer: Problem poznania, tłum. Ewa König-Chwedeńczuk, PWN 1965; rozdziały: Sceptycyzm a pewność (44-105), Percepcja (106-169) Ja i Drugi (225-284)
8. Alfred Tarski: Pisma logiczno-filozoficzne, tom I, PWN 1995; rozdziały: Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych {z 1932 roku} (9-12)
9. Karl R. Popper: Logika odkrycia naukowego, tłum. Urszula Niklas, PWN 1977; Słowo wstępne J. Kmity (11-19), rozdz. 1-6 (29-112)
10. Ernst Nagel, James R. Newman: Twierdzenie Gödla, tłum. Barbara Stanosz, PWN 1966
11. Andrew Hodges: Turing, tłum. Justyna Nowotniak, Amber1997
13. John Longshaw Austin: Mówienie i poznawanie, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, PWN 1993: część Jak działać słowami (550-708)
14. P. T. Strawson: Indywidua; Próba metafizyki opisowej, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, PAX 1980: 14-55; 84-134, 209-239
15. Gilbert Ryle: Czym jest umysł?, tłum. Witold Marciszewski PWN 1970
16. Willard Van Orman Quine: Z punktu widzenia logiki, tłum. Barbara Stanosz, rozdz. 1-2, PWN 1969
17. Donald Davidson: Eseje o prawdzie, języku i umyśle, tłum. Barbara Stanosz, PWN 1992; rozdz 1,4,8,9
18. Saul Kripke: Nazywanie a konieczność, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, PAX 1988
19. John R. Searle: Czynności mowy, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, PAX 1987
20. Richard Rorty: Przygodność, ironia, solidarność, tłum. Waclaw J. Popowski, Spacja 1996 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Ray Monk: Russell, tłum. J. Hołówka, Amber 1997
2. David Pears: Wittgenstein, tłum. Katarzyna Gurczyńska i Jacek Górczyński, Prószyński i Ska 1999
3. P.M.S. Hacker: Wittgenstein, tłum. J. Hołówka, Amber 1997


(…)

… + oprac.): Spór o zdania protokolarne, Aletheia 2000
9. Oswald Hanfling: Ayer, tłum. Mikołaj Hernik, Amber 1997
10. Andrew Hodges: Enigma, tłum. Wiktor Bartol, Prószyński i Ska 2002
11. Tadeusz Kotarbiński: Wybór pism, PWN 1958, tom II
12. Kazimierz Ajdukiewicz: Język i poznanie, PWN 1985; tom I
13. Józef M. Bocheński: Logika i filozofia, oprac. Jan Parys, PWN 1993
14. Jan Woleński: Filozoficzna szkoła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz