Filozofia analityczna

Alfred J. Ayer - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

  Alfred J. Ayer  Na postawie: Problem poznania, tłum E. Konig-Chwedeńczuk, PWN 1965 Rozdział II - Sceptycyzm a pewność 1. Sceptycyzm filozoficzny Filozof-sceptyk nie westionuje sposobu stosowania norm obowiązujących w zakresie dowodzenia, lecz podaje w wątpliwość same te normy. Jednakże nie każd...

Alfred Tarski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Alfred Tarski Semantyczna definicja prawdy:   Zdanie "p" jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy p   cel badań: skonstruowanie metodologicznie poprawnej i merytorycznie trafnej definicji zdania prawdziwego, która uwzględniałaby intuicje zawarte w tak zwanej klasycznej koncepcji prawdy (u...

Performatywy i wypowiedzi konstatujące - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2667

Russel - 1. Performatywy i wypowiedzi konstatujące Według Austina filozofowie zbyt długo zakładali, że zadaniem “twierdzenia” może być opisywanie bądź stwierdzanie jakiegoś faktu, co musi czynić prawdziwie lub fałszywie. Gramatycy wykazali, że nie wszystkie zdania są używane do wypowiadania twierd...

Bertrand Russell - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1715

Bertrand Russell Na podstawie: Bertrand Russell: Problemy filozofii, tłum. W. Sady, PWN, 1995 1. Zjawisko a rzeczywistość należy dokonać rozróżnienia między zjawizkiema rzeczywistością, pomiędzy tym, czym rzecz wydaje się być - jej sposó...

Donald Davidson - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

Donald Davidson "Eseje o prawdzie"; nowa interpretacja Tarskiego; Własności pochodne; Monizm anomalny [...] Prawdziwość w danym języku naturalnym nie jest cechą zdań. Jest relacją między zdaniami, mówiącymi i momentem czasu. Teorie prawdy muszą zatem definiować trójargumentowy predykat &q...

G. Frege - Sens i znaczenie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1379

Frege Sens i znaczenie Tożsamość wg Fregego jest stosunkiem między nazwami przedmiotów, ich znakami, nie między samymi przedmiotami. Gdyby tożsamość była relacją między przedmiotami znaczyłoby to tylko tyle, że każdy przedmiot pozostaje w relacji do samego siebie i że żaden inny nie pozostaje w tej...

George Edward Moore - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

George E. Moore: Z głównych zagadnień filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, PWN 1967 Moore przyjmuje założenie, iż wiemy o istneiniu przedmiotów materialnych,a problemem, którym się zajmuje jest to, czym jest nasza o nich wiedza. Najbardziej pierwotnym sposobem, w jaki przyjmujemy, że mamy wiedze o pr...

Gilbert Ryle - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

 Gilbert Ryle Dane zmysłowe sa niepostrzegalnym instrumentem. Kapitan łodzi podwodnej widzi nie peryskop, ale konwój. Zawodnosć zmysłów moglibyśmy orzec mając inny, niezawodny system postrzegania. Błąd kategorialny, to np. mówienie: "Ustrój Anglii to jednolity tekst, ale nie harmonijne działan...

Hanna Buczyńska „Koło Wiedeńskie” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Hanna Buczyńska „Koło Wiedeńskie” Koło Wiedeńskie - 1929-1938. Najwybitniejsi członkowie: Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Ph. Frank, Hans Hahn, Otto Neurath, F. Weismann (addytywnie L. Wittgenstein - ale on nie był członkiem Koła) 1. Walk...

Hans Reichenbach - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Hans Reichenbach Concreta - to z czego składa się wszechświat, Przedmioty materialne Illata - to wyprowadzamy (widzimy) w concreta. Wszystko mozemy tu widzieć jako ŚLAD przedmiotu - wynik projekcji, np. cień ptaka Abstracta - wyobrażenia teoretyczne na temat świata. Tu możemy abstrachowac od pewny...