Donald Davidson - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Donald Davidson - omówienie - strona 1 Donald Davidson - omówienie - strona 2 Donald Davidson - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Donald Davidson "Eseje o prawdzie"; nowa interpretacja Tarskiego; Własności pochodne; Monizm anomalny
[...] Prawdziwość w danym języku naturalnym nie jest cechą zdań. Jest relacją między zdaniami, mówiącymi i momentem czasu. Teorie prawdy muszą zatem definiować trójargumentowy predykat "T(s,u,t)".
Davidson odnosi się do Semantycznej definicji prawdy Tarskiego:   Zdanie "p" jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy p. Na obraz świata mogą składać się dane fizyczne lub psychiczne. Z punktu widzenia semantycznego są to dwa rónowazne systemy opisu świata. Prawdziwość jest własnością zdań lub ciągu zdań. Słowo "prawda" sprawia, że zdanie, w którym jest użyte,wpada do metajęzyka.  Warunkeim adekwatności definicji prawdy dla danego jezyka jest wynikanie z niej, dla dowolnego zdania Z tego języka, tzw. T-zdania, tj. równoważności:
(T) x jest zdaniem prawdziwym wtw., gdy p
w której wmiejscu x występuje strukturalny opis zdania Z, a na miejscu p - przekład zdania p na język, w którym sformułowana jest tan definicja (tj. w metajęzyku).
Davidson pragnie, aby T-zdania uczynić testem adekwatności aksjomatycznej teorii prawdy, w której prawda i pewne inne pojęcia semantyczne sa pojęciami pierwotnymi, pojęce przekładu zaś nie jest założone, lecz wyjaśniane: zdanie występujące w (T) na miejscu p podaje warunek prawdziwości,a więc znaczenie zdania, którego opis strukturalny wystęuje w miejscu x. Pełnej eksplikacji znaczenia zdania dostarcza dowód jego T-zdania, pokazujący, jak prawdziwość lub fałszywosć tego zdania zależy od sposobu, w jaki zostało ono zbudowane z wyrażeń prostych.
Sama prawdziwość T-zdań nie gwarantuje jednak tego, iż podają one znaczenia zdań, których dotyczą, jak np.:
Zdanie "Śnieg jest biały." jest prawdziwe wtw., gdy trawa jest zielona
należy zatem przyjąć pewne dodatkowe warunki, które będą gwarantować, że twierdzenia teorii prawdy są prawami, a nie tylko zaś zdaniami prawdziwymi; wiążąs się zatem z procedura konstrukcji i sprawdzania teorii na podstawie dostęnych danych empirycznych. Teoria jest prawdziwa, o ile przypisuje zdaniom tego jezyka poprawne interpretacje. Trudności tu powoduje związek między tzw. postawami propozycjonalnymi - jak pragnienia, intence, itp. - a znaczeniem wypowiedzi tej osoby, do której owe postawy należą. Nie znając pierwszych nei sposób ustalić drugich i vice versa (proponuje się tu wybór między grami). Davidson postuluje pewną zmianękoncepcji Tarskiego dla jezyka naturalnego, a to ze względu na wystęowanie w tym języku zdań zawierających wyrażenia okazjonalne. Prawdziwości nie można tu orzekać w niezrelatywizowany sposób o zdaniach-typach: to samo zdanie bywa bowiem w pewnej sytuacji prawdziwe, a w innej fałszywe. Możan zatem albo przypisywać prawdziwość nie zdaniom-typom lecz zdaniom-egzemplarzom, lub też zrelatywizować prawdziwość do osób wypowiadających dane zdanie oraz miejsca wypowiedzi.


(…)

…. Jeśli jednak będzie się identyfikowac znaczenie terminu z jego odniesieniem, pojawi się trudność, będąca konsekwencją przyjęcia przesłane: że logicznie równoważne terminy jednostkowe mają to samo odniesienie, i że termin jednostkowy nie zmienia swojego odniesienia, gdy jakiś jego termin składowy zostanie zastąpiony innym, o tym samym odniesieniu. Z tego wynika, że dwa zdania o tej samej wartości logicznej mają to samo odniesienie. jeśli jednak znaczenie zdania jest jego odniesieniem, to wszystkie zdania o tej samej wartości logicznej są synonimiczne - co jednak trudno zaakceptować. Wg holistycznej wizji znaczenia, znaczenie zdania zależy od struktury tego ostatniego, i jeśli rozumiemy znaczenie każdego członu struktury tylko przez abstrakcję z oółu zdań w których on wystęuje, to możemy podać znaczenie dowolnego zdania (czy słowa…
… źródła: z pragneinia zawarcia w tym, do czego odnosi się zdanie prawdziwe nie tylko do przedmiotów "o których" jest to zdanie, ale także wszystkiego, co w tym zdaniu o nich się mówi.
 
Semantyka dla języków naturalnych Teoria semantyki języka naturalnego dąży do podania znaczenia każdego wyrażenia sensownego. Zdaniem Davidsona teoria prawdy jakiegoś języka naturalnego powinna podawać znaczenia…
… identycznośćiową funkcję prawdziwościową o tym samym znaczeniu, co podwójna negacaj. Nie jest tak jednak w przypadku zdania "twierdzenie Pitagorasa jest prawdziwe", chociaż można przełożyć je na zdania w rodzaju zdania (1).
(p)(stwierdzenie, że p = twierdzenie Pitagorasa p) Można również traktować zwrot "jest prawdziwe" jako właściwy predykat.
Davidsonowi nie udało się znaleźć zadowalającej teorii na poparcietezy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz