Filozofia analityczna - strona 2

note /search

John Langshaw Austin - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1729

John Langshaw Austin Na podstawie: John L. Aystin, Mówienie i poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN 1993  Jak działać słowami I Performatywy i wypowiedzi konstatujące Zdaniem "twierdzenia" nie jest jedynie "opisywanie" jakiego...

John Searle - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy) Podobnie jak w innych działach językoznawstwa istnieje w teorii aktów mowy spore zamieszanie terminologiczne. Beck (1980, 39) uważa, że szczególnie widoczne jest...

Karl Edmund Popper - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1225

Karl Edmund Popper Każdy intelektualista ponosi bardzo specyficzną odpowiedzialność. posiada przywilej i stosowność studiowania. Winien więc swym bliźnim (bądź "społeczeństwu") przedstawić wyniki swych studiów w najprostszej, najklarowniejszej i najbardziej zwięzłej formie. Najgorsze, co i...

„Nazywanie a Konieczność” - rekonstrukcja wykładu drugiego.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1169

„Nazywanie a Konieczność” - rekonstrukcja wykładu drugiego. Na "Nazywanie a Konieczność" Kripkego składają się trzy wykłady uzupełnione o przedmowę autora, w których podkreśla jeszcze swoje stanowisko i rozprawia się z krytycznymi komentarzami dotyczącymi jego teorii. We wszystkich trzech...

Kurt Gödel - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Kurt Gödel Udowodnione w 1931 roku twierdzenie o niezupełności, które mówi, że w każdym systemie aksjomatycznym występują twierdzenia, które są prawdziwe, ale których nie można udowodnić. (Przykład: system aksjomatów

Popper - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1393

Krytyczny racjonalizm Poppera 1. O Popperze Angielski filozof, austriackiego pochodzenia, Karl Raimund Popper był z pewnością jednym z najwybitniejszych współczesnych filozofów, nie tylko w zakresie filozofii nauki, w obrębie której najczęściej podkreśla się wielkie znaczenie Poppera, ale także w ...

Quine - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Quine - „Przekład i znaczenie” (2gi rozdział z książki „SŁOWO I PRZEDMIOT”) Paragraf 7-PIERWSZE ETAPY RADYKALNEGO PRZEKŁADU Rozdział „Przekład i znaczenie” dotyczy tego, jaki sens może mieć część języka uwarunkowana przez doświadczenie, a jaki część od niego niezależna. Jeśli chodzi o część niezal...

Richard Rorty - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1225

Richard Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. Wacław Jan Popowski, Spacja, Warszawa 1996 Od prawie dwudziestu lat Richard Rorty uważany jest za filozofa niebezpiecznego, jeśli nie szkodliwego. Opinię taką zawdzięcza głównie głoszonej prze...

Rorty - Przygodność, ironia, solidarność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1106

Richard Rorty 1. Przygodność języka Rewolucja francuska pokazała że z dnia na dzień można zmienić słownik stosunków społecznych. Wśród intelektualistów stała się popularna polityka utopijna która nie pyta o wole Boga ani o naturę człowieka ale marzy o stworzeniu nowej formy społecznych stosunków. P...

Rudolf Carnap - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

RUDOLF CARNAP - Life Carnap wrote an intellectual autobiography published in The Philosophy of Rudolf Carnap, ed. by Paul Arthur Schillp, La Salle, Ill. : Open Court Pub. Co., 1963. That autobiography is the main source of the following biographical notes. Rudolf Carnap was born on May 18, 1891, in ...