Filozofia analityczna - strona 3

Saul Kripke - Nazywanie a konieczność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 854

Saul Kripke „Nazywanie a konieczność” Wykład I Pierwszym tematem, którym zajmie się Kripke jest nazywanie. Terminem nazwa będzie posłgiwał się tak tak by obejmował jedynie te rzeczy, które w języku potocznym nazywamy „nazwami własnymi”. Deskypcji, a raczej terminu „to do czego odnosi się deskrypcj...

Searle - O wielości i wieloznaczności terminów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Searle - O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy) Podobnie jak w innych działach językoznawstwa istnieje w teorii aktów mowy spore zamieszanie terminologiczne. Beck (1980, 39) uważa, że szczególnie wido...

Strawson - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Strawson - "On refering" (1950), czyli w polskim tłumaczeniu „O odnoszeniu się użycia wyrażeń do przedmiotów”  Artykuł odnosi się do art. Russella pt. "On Denoting". Bierzemy pod uwagę zdanie "Król Francji jest łysy". Zdanie to wg Russella jest koniunkcją trzech twierd...

Wittgenstein - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

241 „„Powiadasz więc, że to wzajemna zgoda ludzi decyduje o tym, co jest prawdą, a co fałszem?” - Prawdą i fałszem jest to, co ludzie mówią, w języku zaś są ze sobą zgodni. Nie jest to zgodność poglądów, lecz sposobów życia.” Wittgenstein - język prywatny Odniesieniowa teoria znaczenia: Istnieje j...

Filozofia analityczna, lista lektur

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

FILOZOFIA ANALITYCZNA - literatura do egzaminu LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 1. Gottlob Frege: Pisma semantyczne, tłum. Bogusław Wolniewicz, PWN 1977: Wstęp B. Wolniewicz (vii-xxxii) Funkcja i pojęcie (18-44), Pojęcie i przedmiot (45-59), Sens i znaczenie (60-88), Co to jest funkcja? (89-100), Myśl - stu...

Gilbert Ryle "Co to jest umysł" - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1519

Gilbert Ryle "Co to jest umysł" Streszczenie rozdziału I Abstrakt Autor zajmuje się charakteryzowaniem istoty umysłu ludzkiego. Rozpoczyna od zreferowania popularnej doktryny ciała i umysłu, nazwanej przez niego mitem kartezjańskim. Następnie przechodzi do przedstawienia kontrargumentów...

Wittgenstein - Traktat - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

Ludwiga Wittgensteina „Traktat logiczno-filozoficzny” Traktat utożsamia myślenie z językiem (z wszelkim sensownym użyciem symboli) Problem podstawowy to stosunek języka do opisywanej w nim rzeczywistości. Wittgenstein rozwija w „Traktacie” system metafizyczny, a oto 7 głównych tez tego systemu: Św...