Hanna Buczyńska „Koło Wiedeńskie” - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hanna Buczyńska „Koło Wiedeńskie” - omówienie - strona 1 Hanna Buczyńska „Koło Wiedeńskie” - omówienie - strona 2 Hanna Buczyńska „Koło Wiedeńskie” - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Hanna Buczyńska „Koło Wiedeńskie
Koło Wiedeńskie - 1929-1938.
Najwybitniejsi członkowie: Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Ph. Frank, Hans Hahn, Otto Neurath, F. Weismann (addytywnie L. Wittgenstein - ale on nie był członkiem Koła)
1. Walka z metafizyką - Empiryzm
K.W. - dążyło do stworzenia współczesnej wersji empiryzmu
Empiryzm - ludzka wiedza, czyli całe poznanie naukowe i codzienne, oparta jest na doświadczeniu.
K.W. - niepsychologiczna teoria poznania - oddzielenie problematyki teoriopoznawczej od zagadnień psychologii.
Poznanie (dla K.W.) - to efekt procesów psychicznych, zasób posiadanej wiedzy, abstrahujący od czynności dochodzenia do wiedzy.
Zadanie epistemologii - stworzenie metody uzasadniania wiedzy. Epistemologia zajmuje się wartościowaniem poznania.
K.W. - chciało znaleźć metodę zdobywanie PRAWDZIWEJ wiedzy o świecie. Metoda ta miała oddzielić w sposób ostry naukę (jako poznanie wartościowe) od wszelkiej innej wiedzy (metafizyki).
- Tylko wiedza empiryczna jest wartościowym poznaniem świata.
- wiedza empiryczna - taka, którą można doświadczalnie sprawdzić.
- zdania empirycznie weryfikowalne - takie, które opisują jakiś konkretny stan rzeczy, gdyż mogą zostać z nim porównane, czyli określone jako prawdziwe lub fałszywe.
Poznanie - opis świata empirycznego, który jest wyrażalny w języku i może być doświadczalnie sprawdzony.
LIKWIDACJA METAFIZYKI - postulat
2. Zdania protokolarne
Pytanie o pewność wiedzy - pytanie o elementarne empiryczne składniki poznania.
K.W. - nie są to wrażenia zmysłowe jak u Macha (bo byli antypsychologistami), lecz proste zdania opisujące doświadczenie - ZDANIA PROTOKOLARNE
ZDANIA PROTOKOLARNE - na początku - zdania, które bez żadnej zmiany lub dodatku wypowiadają FAKTY
- ma to związek z atomizmem logicznym (Russell, Wittgenstein, Whitehead) świat ma strukturę gramatyki doskonałego języka.
- W języku - podział na zdania proste i złożone. Prawdziwość zdania złożonego zależy od prawdziwości zdania prostego (atomowego) wartość logiczna zdania złożonego jest funkcją wartości logicznej zdań prostych składających się na to zdanie (zasada ekstensjonalności)
- Badanie prawdziwości poznania wymaga rozkladania wszelkich twierdzeń na zdania atomowe.
K.W. - zdanie protokolarne to fundament wiedzy empirycznej.
Różne koncepcje zdań protokolarnych:
Carnap: - najpierw - zdanie protokolarne to zdanie mówiące o najprostszych zmysłowych i uczuciawych jakosciach, czyli zdanie dotyczące tego, co bezpośrednio dane. ma charakter empiryczny.


(…)

…. Oprócz tego elementem składowym poznania jest wiedza formalna (logika, matematyka) - niezalezna od doświadczenia, a priori, ustalająca tylko pewne związki formalne między myślami:
- prawda materialna - zdania empiryczne są prawdziwe, gdy są potwierdzane przez doswiadczenia wiedza materialna
- prawda formalna - twierdzenia nauk formalnych są prawdziwe niezależnie od doświadczenia wiedza formalna
- Logika - nie jest pochodzenia empirycznego, nie ma tez związku z psychologią. Zdania logiki mają charakter zdań analitycznych a priori
- Nauki realne -zdania syntetyczne a posteriori - wiedzę o świecie zawierają jedynie zdania empiryczne
- Nauki formalne - zdania analityczne a priori - nie mają żadnej zawartości treściowej, a jedynie określaja formalne związki
4. Zagadnienie treści i relacji w poznaniu
- Poznanie…
… (gramatyka)
- Zadaniem logicznej analizy nauki jest analiza twierdzeń naukowych, badanie ich rodzajów i stosunków miedzy nimi, analiza pojęć, które są elementami składowymi tych twierdzeń i teorii będących uporządkowanymi systemami tych twierdzeń.
- Składnia logiczna języka - włg Carnapa - to formalna teoria tego języka.
- Skladnia log. - zajmuje się formalnymi stosunkami pomiedzy różnymi elementami języka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz