Logika odkrycia naukowego - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika odkrycia naukowego - opracowanie - strona 1 Logika odkrycia naukowego - opracowanie - strona 2 Logika odkrycia naukowego - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Logika odkrycia naukowego opracowanie anonimowe Przeróbka na pdf ze spisem treści i łączem do tematów dla  www.poli.iforums.pl forum studentów politologii UMK Spis treści opracowania: Część I. Wstęp do logiki  Rozdział 1. Przegląd niektórych problemów podstawowych.  §1. Problem indukcji.  §2. Eliminacja psychologizmu.  §3. Dedukcyjne sprawdzanie teorii.  §4. Problem demarkacji.  §5. Doświadczenie jako metoda.  §6. Falsyfikowalność jako kryterium demarkacji.  §7. Problem "bazy empirycznej". §8. Obiektywizm naukowy a przekonanie subiektywne.   Rozdział II. Problemy teorii metody naukowej.  §9. Dlaczego rozstrzygnięcia metodologiczne są niezbędne. §10. Naturalistyczne podejscie do teorii metody.  §11. Reguły metodologiczne jako konwencje.  Część III Niektóre strukturalne składniki teorii doświadczenia.  Rozdział III. Teorie.  §12. Przyczynowość, wyjaśnianie i dedukowanie przewidywań.  §13. Uniwersalność ścisła i numeryczna.  §14. Pojęcia uniwersalne i pojęcia indywiduowe.  §15. Zdania ściśle uniwersalne i egzystencjalne. §16. Systemy teoretyczne.  §17. Pewne możliwości interpretacji systemu aksjomatycznego.  §18. Poziom uniwersalności. Modus tollens.  Rozdział IV. Falsyfikowalność.  §19. Pewne zarzuty ze strony konwencjonalizmu.  §20. Reguły metodologiczne.  §21. Logiczne badanie falsyfikowalności.  §22. Falsyfikowalność i falsyfikacja.  §23. Zajścia i zdarzenia.  §24. Falsyfkowalność a niesprzeczność.  Rozdział V. Problem bazy empirycznej.  §25. Doświadczenia postrzeżeniowe jako baza empiryczna: psychologizm.  §26. W sprawie tzw. "zdań protokolarnych".  §27. Obiektywność bazy empirycznej.  §28. Zdania bazowe.  §29. Względność zdań bazowych. Rozwiązanie dylematu Friesa.  §30. Teoria i eksperyment  Rozdział VI. Stopnie sprawdzalności.  §31. Program oraz ilustracje.  §32. W jaki sposób porównywać mamy klasy potencjalnych falsyfikatorow?  §33. Porównywanie stopni falsyfikowalności za pomocą relacji inkluzji.  §35. Tresc empiryczna, wynikanie i stopnie falsyfikowalnści. §36. Poziomy uniwersalności oraz stopnie ścisłości §38. Stopnie sprawdzalności porównywane przez odniesienie do wymiarów.  Część I. Wstęp do logiki  Praca naukowa polega na formułowaniu i sprawdzaniu teorii.  Rozdział 1. Przegląd niektórych problemów podstawowych.  §1. Problem indukcji.   Popper   przeciwstawia   się   poglądowi,   wg   którego   nauki   empiryczne   można   charakteryzować  poprzez fakt stosowanie w nich tzw. metod indukcyjnych. Wnioskowaniem indukcyjnym nazywa  się   takie   wnioskowanie,   które   prowadzi   od   zdań   jednostkowych   (szczegółowych)   do   zdań 

(…)

… uzasadniać można nie tylko przez zdania, ale także przez doświadczenie
postrzeżeniowe. W tym miejscu stajemy przed tzw. dylematem Friesa: albo dogmatyzm albo
regressus ad infnitum albo psychologizm. Epistemolodzy najcześciej wybierają psychologizm.
Zdaniem Poppera u podstaw tej teorii leży problem indukcji i pojeć uniwersalnych. Nie jesteśmy
bowiem w stanie sformułować ani jednego twierdzenia naukowego…
… jako konwencje.
Reguły metodologiczne traktuje się to jako konwencje. Można je scharakteryzować jako reguły gry
nauk empirycznych. Przykłady reguł metodologicznych:
1. gra naukowa w zasadzie się nie kończy: uznając pewnego dnia, że twierdzenia naukowe nie
wymagają dalszego sprawdzania jako ostatecznie zweryfikowane,.wycofujemy się z gry;
2. od chwili, gdy pewna hipoteza została sformułowana i sprawdzona…
… polega na traktowaniu owych doznań jako źródła pewnego typu uzasadnienia dla zdań
bazowych. Wg Poppera zdania mogą być logicznie uzasadniane jedynie przez zdania. Odróżnić
tutaj należy z jednej strony doznania subiektywne czy uczucia przekonania, które nigdy nie
dostarczają uzasadnienia dla zdań, z drugiej strony obiektywne relacje logiczne zachodzące między
różnymi systemami twierdzeń naukowych.
§8…
… się tylko co do
wchodzących w grę indywiduów. Klasę tę nazwiemy zdarzeniem P. Teoria, o ile jest falsyfikowalna,
zakazuje lub wyklucza nie tylko jedno zajscie, lecz zawsze co najmniej jedno zdarzenie.
§24. Falsyfkowalność a niesprzeczność.
System niesprzeczny dokonuje podziału zbioru wszystkich możliwych zdań na zdania z nim
sprzeczne oraz zgodne, dlatego też niesprzeczność jest najbardziej generalnym wymogiem
nakładanym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz