Teorie według Poppera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie według Poppera  - strona 1 Teorie według Poppera  - strona 2 Teorie według Poppera  - strona 3

Fragment notatki:


Zadanie logiki odkrycia naukowego dokonanie logicznej analizy, procedury badawczej (badacz formułuje, konstruuje zdania, hipotezy, systemy teorii) i zbadanie metod nauk empirycznych
wnioskowanie indukcyjne prowadzi od zdań jednostkowych (szczegółowych) tj. sprawozdania z eksperymentu, do zdań uniwersalnych, jak hipotezy lub teorie
problem indukcji kiedy wnioskowanie indukcyjne jest uprawnione (widzieliśmy białe łabędzie =?= wszystkie łabędzie są białe) - niezależnie od ilości zdań jednostkowych, zdanie uniwersalne może być fałszywe (Franek jest G, Tomek jest G, to wszyscy faceci są G)
od szczegółu do ogółu
prawdziwość zdań jednostkowych pochodzi z doświadczenia (Franek jest G)
prawdziwość zdań uniwersalnych pochodzi ze zdań jednostkowych (wszyscy faceci są G), na podstawie indukcji (wnioskowania - uogólnienia cechy/opisu na wszystkie osoby o innych cechach, tych samych cechach). Jednak taki sposób może prowadzić, zamiast do prawdziwości zdania, do jego fałszu. (prawdziwość zdania uniw. jest spr. na podstawie rozłożenia go na zdania jednostkowe)
czy wnioskowanie indukcyjne jest logicznie prawomocne zasada indukcji - byłaby zdaniem pozwalającym nadać wnioskowaniom indukcyjnym postać poprawną z logicznego punktu widzenia (Reichenbach)
nie może być prawdą czysto logiczną, jak tautologia i zdanie analityczne
musi być zdaniem syntetycznym - zdaniem, którego negacja jest logicznie możliwa (negacja nie jest wewnętrznie sprzeczna)
musi być sama w sobie zdaniem uniwersalnym (Hume) - próba założenia takiej zasady prowadzi do "regressus ad infinitum" (błędnego koła) → żeby uzasadnić to zdanie musimy się powołać do wnioskowania indukcyjnego, a żeby uprawomocnić wnioski trzeba by założyć zasadę indukcji wyższego rzędu... itd. (traktując zasadę jako zdanie, prawdziwość jego musielibyśmy znać z doświadczenia)
zasada indukcji → „zasada przyczynowości powszechnej” → „ważna a priori” - z założenia, czyli niezależnie od doświadczenia, przed doświadczeniem, intuicyjnie (dawniej wnioskowanie z przyczyn o skutkach)
wg Poppera nie do rozwiązania są
problemy związane z logiką indukcyjną oraz problemy dotyczące osiągnięcia pewnego stopnia rzetelności lub prawdopodobieństwa zdań pochodzących z indukcji
wg Reichenbacha - zasada indukcji to narzędzie rozstrzygające prawdziwość, rozstrzyga o prawdopodobieństwie. Nauka nie może dotrzeć do prawdy czy fałszu, ale może jedynie osiągnąć pewne ciągłe stopnie prawdopodobieństwa Popper powyższe twierdzenie odrzuca jako prowadzącą do regressus ad infinitium albo do doktryny aprioryzmu


(…)

…. Jeżeli jednostkowe wnioski są możliwe do przyjęcia (są zweryfikowane), teoria jest do przyjęcia. Jeśli wnioski są niemożliwe do przyjęcia (sfalsifikowane) teorię odrzucamy. ///poparcie dla teorii jest tylko czasowe, gdyż każda późniejsza decyzja negatywna może ją obalić
Problem Demarkacji
- problem znalezienia kryterium , pozwalającego na odróżnienie pomiędzy naukami empirycznymi a logicznymi
Popper odrzuca metodę indukcji, gdyż nie dostarcza ona dogodnego wyróżnika wskazującego na empiryczny, nie-metafizyczny charakter systemu teoretycznego (nie dostarcza dogodnego „kryterium demarkacji”)
co za tym idzie odrzuca próby rozwiązania problemu demarkacji typu: pojęć wyprowadzanych (zdania logiczne redukowalne do) z doświadczeń zmysłowych, czy redukowalność do elementarnych zdań doświadczeniowych
wg Poppera istnieje…

musi spełniać kryterium demarkacji - nie może być metafizyczny, ale musi reprezentować świat możliwego doświadczenia
musi być systemem w pewien sposób wyróżnionym spośród innych jako system reprezentujący nasz świat doświadczenia
system ten wyróżnia fakt, iż poddany został sprawdzaniu i z prób tych wyszedł zwycięsko (stosując metodę dedukcyjną)
naukę empiryczną charakteryzuje (nie tylko forma logiczna…
… falsyfikator
różnica między twierdzeniem naukowym a nie naukowym (metafizycznym) polega na tym, że tego drugiego nie da się sfalsyfikować. żeby zdanie, twierdzenie, teoria było naukowe musi istnieć możliwość falsyfikacji go, musi istnieć możliwość obalenia go
„jutro będzie padać albo nie będzie padać” - zdanie tautologiczne, prawdziwe, nie da się sfalsyfikować, jest zdaniem prawdziwym, bo na pewno mówi prawdę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz