Zdanie logiczne

note /search

Rachunek zdań - Zdanie logiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1575

interpunkcyjne (),{},[] Podstawowe funktory logiczne Zdanie logiczne - zbiór formuł logicznych Symbole zdań...

Prawo jako dziedzina naukowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

jest rozumienie faktów, a nie tylko ich opisanie, dopuszczalne są tylko zdania logiczne ...

Wnioskowanie logiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1295

zdań (lub nazw) stają się zdaniami logicznymi, którym można przypisać prawdę lub fałsz. Spośród...

Wstęp do logiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2163

trójwartościowej Każde zdanie logiczne jest zdaniem gramatycznym. Nie wszystkie zdania gramatyczne są zdaniami...

Rachunek predykatów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek predykatów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Dziedzina formy zdaniowej - zbiór wszystkich stałych, dla których forma staje się zdaniem logicznym...

Matematyka kolokwium

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

Kolokwium Gupa I Zadanie 1. Sprawdzić czy podane zdania logiczne są tautologiami: 1) (p ∧ q ⇒ r...

Matematyka- zadania na kolokwium

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1428

Kolokwium Gupa II Zadanie 1. Sprawdzić czy podane zdania logiczne są tautologiami: 1) (p ⇒ q...