Nauki formalne

note /search

Wykład - podział podmiotowy

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1022

twierdzeń: nauki formalne wywodzą twierdzenia z aksjomatów (praw uznanych za rzeczywiste bez wskazywania...

Podział nauk.

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2037

Podział nauk formalne (nieempiryczne) - dedukcyjne - logika formalna nauki ścisłe - matematyka...

Klasyfikacja nauk

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teoria polityki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

twierdzeń naukowych: a) nauki formalne (analityczne, aprioryczne) - wyprowadza się nowe twierdzenia...

Arystoteles-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wstęp do filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

bytowania. Oddzielenie logiki jako nauki formalnej, która pozostaje w porządku myślenia, która jest sztuką...

Filozofia a nauki niefilozoficzne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

między filozofią a naukami formalnymi, stosującymi metody aksjomatyczno-dedukcyjne i badające sferę obiektów...