Pochodzenie, przedmiot i cele socjologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pochodzenie, przedmiot i cele socjologii - strona 1

Fragment notatki:

Temat: Pochodzenie, przedmiot i cele socjologii.
Termin „socjologia”:
Został wymyślony w XIX wieku przez francuskiego filozofa Augusta Comta , twórcę kierunku zwanego pozytywizmem. Pochodzi z tradycji łacińskiej od słowa „socjus” (społeczeństwo, to, co społeczne) i z tradycji greckiej od słowa „logos” (nauka o…, wiedza o …) Dosłowne tłumaczenie terminu to „nauka o społeczeństwie” lub „wiedza o społeczeństwie”.
Cechy naukowego światopoglądu socjologii:
Korzenie socjologii sięgają myśli starożytnej Grecji (V, IV, III wiek p. n. e.)
Obiektywizm - ujmowanie rzeczywistości obiektywnie, czyli bezstronnie - warunek kardynalny :
Przedstawianie i opisywanie rzeczywistości taką jak jest naprawdę , a nie taką, jaką chcielibyśmy żeby była (opis stanu faktycznego).
Być bezstronnym naukowo to opisywać a nie oceniać (ocena należy do polityków).
Opis naukowy powinien być wolny od indywidualnych preferencji .
Racjonalizm - patrzyć racjonalnie, czyli rozum jako podstawowe narzędzie badawcze (rozum to przeciwieństwo emocji)
Empi ryzm :
Nauki empiryczne zajmują się wyłącznie faktami, czyli danymi pochodzącymi z doświadczenia . (Natomiast nauki formalne, abstrakcyjne zajmują się ideami stworzonymi przez człowieka)
Każde zdanie naukowe musi być empirycznie weryfikowalne , czyli musi się dać sprawdzić w doświadczeniu, podczas konfrontacji z faktami, które je weryfikują. (Fundamentem myślenia religijnego są dogmaty, czyli to, co przyjmuje się na wiarę, zdania nieweryfikowalne posiadają nieuchwytną ideę)
Przedmioty socjologii - trzy obszary tematyczne:
Geneza życia społecznego (życie społeczne i ład społeczny to pojęcia synonimiczne) - dwie perspektywy:
Filogenetyczna - rozwoju gatunkowego
Ontogenetyczna - rozwoju osobniczego
Struktura (budowa) ładu społecznego (Comte nazwał ją statyką)
Procesy zachodzące w życiu społecznym ( Comte nazwał ją dynamiką)
Funkcje socjologii: Opisowa - deskryptywna, (co jest, jak jest w rzeczywistości)
Wyjaśniająca - eksplancyjna, (jakie są tego przyczyny, że tak właśnie jest)
Prognostyczna - predykcyjna (jak będzie), jest najtrudniejsza, ponieważ przyszłości niema w tej chwili, ona dopiero nastąpi. Prognozy naukowej nie można mylić z proroctwami, jest ona ograniczona:
Stanem wyjściowym w momencie prognozy,
Znajomością prawidłowości rządzącymi rzeczywistością
Nie ma funkcji oceniającej! ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz