Podział nauk.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział nauk. - strona 1 Podział nauk. - strona 2

Fragment notatki:


Podział nauk formalne (nieempiryczne) - dedukcyjne - logika formalna nauki ścisłe
- matematyka
Punktem wyjścia nauk formalnych są aksjomaty - pewniki, założenia wstępne, wnioski dedukcyjne, które przyjmowane są za prawdziwe bez dowodów. Posługując się nimi buduje się twierdzenia. Twierdzenie jest prawdziwe, gdy wynika z prawdziwych przesłanek zgodnie z prawem logiki.
realne (empiryczne) - indukcyjne Nauki empiryczne opierają się na doświadczeniu (eksperyment, obserwacja, zapytanie), na empirii , na gromadzeniu zdań spostrzeżeniowych po faktach. Musi tu istnieć zgodność twierdzenia z faktem uzyskanym doświadczalnie.
Na podstawie tych zdań formułuje się:
- twierdzenia uogólniające
- hipotezy
- twierdzenia naczelne
Nauki empiryczne dzielą się na: społeczne - zajmują się społeczeństwem, jego organizacją, zmianami :
- ekonomia
- socjologia
- psychologia
- politologia przyrodnicze - czyli nauki zajmujące się światem postrzeganym przez człowieka: - biologia ( przyroda ożywiona)
- fizyka przyroda nieożywiona
- chemia
- nauka o Ziemi
- astronomia
- geografia
- medycyna, która jest na pograniczu nauk przyrodniczych i społecznych. humanistyczne - zajmujące się człowiekiem i jego wytworami kulturowo-duchowymi: - historia - lingwistyka - filozofia Nauki humanistyczne przeciwstawia się naukom przyrodniczym i matematycznym także ze względu na metodę - nie są one zmatematyzowane lub są zmatematyzowane w niewielkim stopniu. Nauka o prawie (prawoznawstwo) , inaczej jurysprudencja ( nauka prawa ) jest jedną z nauk społecznych , zajmującą się prawem . Jest to obszerna dziedzina wiedzy o tworzeniu i funkcjonowaniu prawa oraz jego stosowaniu. Jest to zbiór twierdzeń dotyczący tego co jest prawem obowiązującym, jak wygląda system prawny i jak wyglądał w przeszłości, obowiązujących twierdzeń dotyczących ustroju państwa, genezy, przeobrażeń państwa, dotyczący relacji między państwem a prawem. „ Tam gdzie społeczeństwo tam i prawo” Prawo powstało wtedy, kiedy powstały pierwsze grupy ludzi, wtedy powstawały normy postępowania, z czasem stawały się wiążące. Państwo i prawo powstawały równocześnie, prawo było podstawowym narzędziem państwa w realizacji jego celu. Przed powstaniem państwa nie można mówić o prawie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz