Filozofia a nauki szczegółowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 3514
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Filozofia a nauki szczegółowe - omówienie  - strona 1  Filozofia a nauki szczegółowe - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Filozofia a nauki szczegółowe
Klasyfikacja nauk szczegółowych.
Nauki realne - nauki przyrodnicze, fizyka, chemia, astronomia, medycyna, biologia. Nauki kulturowe - historia, religioznawstwo, pedagogika, lingwistyka, socjologia etc. (Analizują nasz sztuczny świat, który wyrósł na podłożu świata przyrody, wytworzony przez ludzi.) Nauki społeczno-ekonomiczne. Są zawsze empiryczne - ich przedmiot jest wycinkiem świata doświadczalnego. Są zredukowane tematycznie - ich przedmiot (temat) jest ograniczony. Powoduje to, że inne obszary świata przyrody czy kultury nie mogą być objęte tymi badaniami. Nauki formalne - logika, matematyka, geometria. Nauki realne mają za przedmiot określony wycinek doświadczalnej rzeczywistości i badają go za pomocą określonej metody. Nauki formalne nie badają jakiegoś wycinka doświadczalnej rzeczywistości (przyrody czy kultury). Chodzi im o czystą formę, abstrakcyjną strukturę, np. jak geometria. Filozofia pragnie ogarnąć całą rzeczywistość. Jest to spojrzenie na wszystko, co jest. Filozofia zawsze szuka doskonałej metody. Główne problemy filozofii.
Rzeczywistość - to, co jest. Filozofia bytu - ONTOLOGIA (z greckiego „onto” = byt), koncentruje się na istnieniu jako takim. Ontologia nie interesuje się o jakiś konkretny byt, czy o zakres bytów. Ontologia pyta o byt w ogóle, tzn. o byt o ile jest on bytem („bo może to jest iluzja?”). Ontologia wydaje się być wiedzą fundamentalną, uniwersalną. Bada atrybuty i cechy bytu. Jest to dział filozofii najbardziej abstrakcyjny. Poznanie - jest to następny problem filozoficzny. Problem ludzkiego poznania dotyczy szeregu nauk szczegółowych (np. psychologia, fizjologia). Czy istniej swoiście filozoficzny problem poznania? Poznanie aksjologiczne, religijne. Filozofia człowieka - chodzi o poznanie człowieka, jako temat nauki. Wychodzimy poza rozważania nauk szczegółowych o człowieku - antropologia filozoficzna (z greckiego „antropos” - człowiek), bada jego istotę, chce odpowiedzieć kim człowiek jest. Dzięki czemu człowiek jest; czy jest jednością materii i jakiegoś ducha. Etyka - dyscyplina filozoficzna, która bada życie moralne człowieka, ponieważ cechą człowieka jest to, że jego działanie ma określoną wartość; powinno być naznaczone pozytywnymi cechami. Aksjologia - dziedzina filozoficzna obecnie się rozwijająca, związana ściśle z etyką i estetyką. Aksjologia jest próbą usystematyzowania wartości, np. wartości utylitarne, estetyczne. Wartości mają charakter hierarchiczny. U podstaw tej hierarchii leżą wartości leżą wartości materialnej. Wartości zawsze są zapodmiotowane (uobecnione) w jakimś konkretnym bycie osobowym. Człowiek stoi przed koniecznością wyboru wartości. Zasada wyboru wartości polega na tym, że zawsze powinniśmy wybierać wartości wyższe na rzecz wartości niższych. Każdy z nas ma swoją własną, subiektywną hierarchię wartości i na jej podstawie dokonujemy codziennych wyborów wartości. Nasze życie z punktu widzenia aksjologii to jest dramat, w którym musimy wybrać konkretne wartości. Człowiek, który posiada jasną hierarchię wartości, to posiada umiejętność wyboru wartości wyższej. Aksjologia jest próbą usystematyzowania i zrozumienia świata ludzkich wartości.

(…)

… nieożywionej i ożywionej (bez człowieka). To próba wyjścia poza antropocentryzm, poza ludzki punkt widzenia i patrzenia na rzeczywistość. Filozofia Boga/religii - jest filozoficzną refleksją nad zjawiskiem doświadczenia religijnego. Filozofie religii należy ściśle odróżnić od teologii, która jest bowiem oparta o aksjomaty. Są to dogmaty wiary. Głoszą prawdy objawione - są to twierdzenia, do których człowiek nie może dojść rozumem i musi je przyjąć na wiarę (np. istnienie Boga). Filozofia religii jest to zatem o charakterze nad doświadczeniem religijnym nad doświadczeniem racjonalnym, bo nie odwołuje się nad dogmatem wiary. W teologii i filozofii jest ten sam przedmiot badań, ale mamy dwa różne podejścia poznawcze. Teologia odwołuje się do prawd objawionych, a filozofia doświadczenie religijne zamknąć w poznaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz