Dzieje oświaty dorosłych w Polsce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieje oświaty dorosłych w Polsce - wykład - strona 1 Dzieje oświaty dorosłych w Polsce - wykład - strona 2 Dzieje oświaty dorosłych w Polsce - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dzieje Oświaty Dorosłych w Polsce:
XVIII w. → na podłożu Skokratyzmu uświadamianie chłopa, kwestie narodowościowe.
KEN (Grzegorz Piramowicz)- była rzecznikiem oświaty rolniczej, na poziomie elementarnym, szkoły parafialne, dla ludu.
Ks. Brzostkowski (1767 r.) → jednostka na zasadzie działania filantropijnego.
XIX w. → kontynuacja działania oświecającego lud.
1818 r. - Księżna Izabela Czartoryjska, autorka książki historycznej „Pielgrzymi w dobronilu” = nauki wiejskie. Włączenie się arystokracji w proces oświaty ludu.
Z.Siemieński „Wieczory pod lipą” (1845 r.)
Zabór pruski = oświata wiąże się z ruchem gospodarczym w przypadku Polaków - ruch spółdzielczy.
Książka i biblioteka ostoja (w zaborze Pruskim - Towarzystwo Czytelni Ludowych (1880-1939 r.)). Wydawano czasopismo dla Bibliotekarzy = „Czytelnia Ludowa” (biblioteki, czytelnie).
Zabór austriacki = największe swobody rozwoju kulturowego.
Uniwersytet Ludowy na wzór Grundwiga działał w 3-ech środowiska: 1 - wśród rzemieślników = Towarzystwo Oświatowe Gwiazda. 2 - środowiska wiejskie = działało Towarzystwo Szkoły Ludowej Adama Asnyka (1891-1939). Angażowanie się znakomitości w ten ruch. Celem tego towarzystwa - obrona przed zakłusy zaborcy. Czasopismo wydawane przez Towarzystwo - „Przewodnik oświatowy”.
3 - wśród robotników - lata (1898-1925) działało Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych im. A.Mickiewiczka. został wydany I-wszy podręcznik oświaty dorosłych (1913 r. redagowany przez H.Orszu, H.Radlińską, Krzywiki - podręcznik miał 500 stron) - tytuł „Praca oświatowa jej zadania, metody i organizacja”.
Zabór rosyjski =ograniczano analfabetyzm, nie występowało wykształcanie obywateli, przeciwdziałanie wynarodowieniu.
K.Przeszyński (Promyk) - I-wszy Elementarz dla dorosłych (1875 r.) na poziomie elementarnym pisanie i czytanie → nauka dla dorosłych.
1897 r. - St.Michalski „Poradnik dla samouków” (15 tomów) obejmowało wiedzę na poziomie średnim i wyższym.
Ruchy robotnicze ożywiały dostęp do oświaty.
1905-1908 r. - stowarzyszenie kursów dla analfabetów dorosłych, kierował nim B.Prus. Był on również Prezesem Uniwersytetu dla wszystkich (1905-1908).
Towarzystwo kultury polskiej (1906-1913 r.) → A.Świętochowski.
Polska Macierz Szkolna (1905-1907)
Liczne Stowarzyszenia regionalne (St.Żeromski)
(1906-1918) → Uniwersytet Latający.
OKRES MIĘDZYWOJENNY 1939 r. - ten okres charakteryzował się bogactwem form i metod oświaty dorosłych.


(…)

…” i „Oświata i Kultura” - prace metodyczne, instrukcyjne.
Organizacje i ministerstwo - łączenie oświaty z kulturą.
Ad. 2 - 1949-1956:
Bardzo ważne ograniczenia, likwidacja wieku instytucji i zrzeszeń, zamknięcie wielu Uniwersytetów Ludowych.
Powstało Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (1950) => zajęło się popularyzacją, prowadziło wykłady, odczyty masowe, popularyzacja idei socjalistycznej.
>>>1949-1951 - prowadzono w Polsce akcję likwidacji analfabetyzmu, udało się nauczyć czytania i pisania około 1 mln. Ludzi.
>>>Cechy: masowość, ideologizacja oświaty dorosłych, likwidacja tych form, które wiązały się z religijnością i patriotyzmem, patriotyzmem powołanie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
Ad. 3 - 1956-1989 r.:
>>>Wzrost stosunków demokratycznych kraju. Zjawisko odradzania się Klubów Uniwersytetów…
… Powszechnych, Uniwersytety Ludowe, zespoły amatorskie, Towarzystwo Regionalne o charakterze oświatowym, naukowym.
Rozwój czasopiśmiennictwa, czasopisma tłumaczone z języka rosyjskiego i niemieckiego (nadzorowane przez państwo).
Domy Kultury, biblioteki, świetlice, również w małych wioskach, zaczynają się uwypuklać działania RV i radia (masowe działania).
Od 1987 r. - nie ma żadnego Centralnego Ośrodka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz