Wiedza Powszechna - strona 2

Definicje w zarządzaniu 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

: P Sienkiewicz, Inżynieria systemów, Wyd MON. 9983; J. Piaget, Strukturalizm, Wyd. Wiedza Powszechna...

Obowiązek prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

prowadzące do uszczerbku w dobru chronionym prawem lub do zniszczenia dobra, któremu to zniszczeniu wg wiedzy...

Socjologia - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

1. Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństwie Socjologowie mają do czynienia z sytuacją obcą...

Definicje z zarządzania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

: P Sienkiewicz, Inżynieria systemów, Wyd MON. 9983; J. Piaget, Strukturalizm, Wyd. Wiedza Powszechna...

ONZ

Pobrań: 518
Wyświetleń: 1652

„Wiedza Powszechna”, W-wa 2000; Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, PW „Wiedza Powszechna...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

„Wiedza Powszechna”, W-wa 2000; Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, PW „Wiedza Powszechna...

Media w sytuacji kryzysu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

. przy pomocy smartfonów. Różnice w zakresie posiadanej wiedzy Powszechne jest przekonanie, że radio, prasa...

Podstawowe założenia myśli Sokratesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4641

. Był moralistą uznającym wiedzę powszechną i bezwzględną. Sprzeciwiał się utylitarystycznemu i relatywistycznemu...

Wykład - Historia Bytomia i Tarnowskich Gór

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Czornik
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721

doświadczenie rzemieślnicze do sztuki, nauki, wiedzy powszechnej) - postrzeganie architektury jako inny ład...