Wykład - Historia Bytomia i Tarnowskich Gór

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Historia Bytomia i Tarnowskich Gór - strona 1 Wykład - Historia Bytomia i Tarnowskich Gór - strona 2 Wykład - Historia Bytomia i Tarnowskich Gór - strona 3

Fragment notatki:

Wykład VIII
23 kwietnia 2013
Historia Bytomia i Tarnowskich Gór
Architektura
- Działalnośd człowieka, która jest w naturalnej opozycji do środowiska naturalnego
- Początki architektury należy kojarzyd ze społecznym podziałem pracy i pojawieniem się
rolnictwa
- Dzięki wytwarzaniu żywności można było się osiedlid na wiele lat w jednym miejscu, a więc
opłacało się budowad
- Architektura powstawała kiedy ludzie widzieli sens w inwestowanie w budownictwo
- Siedziby, które człowiek budował ze względu na warunki przyrodnicze i naturalne (im bardziej
na północ tym zimniej);np..
1) basem morza śródziemnego: budynki z pustaków z gliny, dach z trzciny
Potem budowle z kamienia, które stoją do dziś, np.. Piramidy - kamieo surowiec trwały, ale u
nas trudny do wydobywania
2) Tereny europejskie - bogactwo w gliny, produkcja cegieł lub budownictwo drewniane
- Aspekt kulturowy budowy - technologia - że gdzieś budowało się jakoś, związane z kulturą z
przyzwyczajeniami, z obyczajami i stylem życia
- Architektura wyraża ludzi, więc gdyby była jedna definicja to bylibyśmy tacy sami wielodefinicyjne podejście do istnienia architektury
- Z różnorodności bierze się piękno w rozumieniu architektury
Definicje architektury (M. Leśniakowska)
1) Sztuka mechaniczna, rzemiosło - od antyku, aktualna jeszcze w XIXw., budowanie domów
(Sokrates)
- Dla Sokratesa architektura to budowanie domów
- Architekt to rzemieślnik - budował domy, robił wszystko
- Zaczęło się od tego, że architektura to rzemieślnictwo - było tak, aż do renesansu
2) Nauka - od nowożytnej koncepcji włoskiej;
- W renesansie powstawały miasta idealne
- Myślenie o architekturze jako nauce, kiedy pojawiło się zaakceptowanie rozumu
3) Sztuka i zabawa - dziedzina ucząca piękna, najbardziej uniwersalna, konieczna i pożyteczna dla
ludzi sztuka piękna, podporządkowująca i rzeźbę, pierwsze malunki to dekorowanie wnętrz
- malunki były na ścianach (wtedy nie było płótna, które można było przenieśd)
- wcześniej malarstwo było bezpośrednio związane z budowlą
4) Sztuka - nauka ("piękna nauka") - obrazuje ewolucję kultury (od natury, poprzez
doświadczenie rzemieślnicze do sztuki, nauki, wiedzy powszechnej) - postrzeganie architektury
jako inny ład pragmatyczny - architektura jako sztuka nauka potrafi przemyśled i wyrazid
określone treści kulturowe - dowodzą tego np.. Istnienie stylów, różnice między nimi mają
charakter kulturowy
5) Sztuka naśladowcza - czerpie z natury
- Wtedy kiedy my ludzie czerpiemy z przyrody, np.. Dekorowanie
- To co powstaje miało przypominad coś
6) Sztuka nieprzedstawiająca (abstrakcyjna) - dzięki rozumowi i talentowi tworzy nową jakośd ,
nieobecną w naturze
- Dotyczy współczesności, XX i XIXw. - dzieła były zwycięstwem rozumu, tworzyło się coś co
niczego nie przypominało,
- Konstrukcje abstrakcyjne, powstają jako nieistniejące w naturze
7) Wyraz psychospołecznej postawy twórcy - architekt chciał wyrazid coś co miał w głowie wynik działania historii i psychologii
8) Forma - pogląd Arystotelesa

(…)

… to inżynier
- Architekt potrafi liczyd, logicznie myśled;
- Architekci mogą mied problem z wątkiem społecznym, Le Corbusier - budownictwo
socjalistyczne, blokowisko, to 'nie do kooca' szczyt szczęścia człowieka
Różne definicje architektury
(egzamin: która z tych zasad najbardziej trafia? Dla ekonomisty użytecznośd)
• Potocznie rozumienie związane jest z pochodzeniem słowa architektura (fac.) zapożyczonego
przez Rzymian greckiego architekton - budowniczy
• Według Witruwiusza (o architekturze ksiąg dziesięd) architektura polega na zachowaniu trzech
zasad: trwałości, użyteczności i piękna
• Według Le Corbusiera - sześcian, stożek, kula, walec czy ostrosłup to wielkie formy
podstawowe, które ujawniają się w świetle, ich obraz jest dla nas jasny i łatwy do zrozumienia,
jednoznaczny. Dlaczego są to piękne…
…, nie
ma jednoznacznej odpowiedzi
• "Sztuka i architektura dążą do wyrazistości wizualnej, są efektem starao o nadanie
odpowiedniej formy nastrojom uczuciom, rutynom funkcjonalnego życia" (Y. F. Tuan)
• "Architektura to sztuka przyozdabiania budowli" (B. Szmidt)
• "Architektura tworzy naród", "wielką architekturę tworzy wielki naród" (Ch. Wren)
• "Architektura najwydatniej pokazuje na sobie cechy narodowego ducha" (K…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz