Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

note /search

Wykład - Typy kulturowe pozwalają wyróżnić regiony kulturowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1736

Wykład I 19 lutego 2013 Typy kulturowe pozwalają wyróżnić regiony kulturowe a) Zachodnio-europejski – Polska znajduje się w Europie środkowej, ale jesteśmy kwalifikowani do regionu Z-E, ze względu na religię (katolicyzm) - poza tym przyjęliśmy alfabet zachodni, należymy więc do zachodniej kult...

Wykład - definicja przestrzeni

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3311

Wykład II 26 lutego 2013 1. Przestrzeń         Rozumiemy ją w sposób trójwymiarowy (długość, wysokość, szerokość) Aktualnie granice się zacierają Postrzeganie przestrzeni zależy od warunków społecznych i cech jednostki Jest w zachodnim świecie powszechnie przyjętym symbolem wo...

Wykład - Przestrzeń i miejsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1078

Wykład III 5 marca 2013 Przestrzeń i miejsce to pojęcia uzupełniające Przestrzeń jest to jednak pojęcie szersze, nieprecyzyjne Przestrzenią jest wszystko to co jest po za naszym ciałem Jest ona pozbawiona sensu humanistycznego, jeżeli by go nią włączyć wtedy nastąpi kreacja miejsca. - Myślen...

Wykład - Wymiar subiektywnego myślenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 854

Wykład IV 12 marca 2013 Piękno Wymiar subiektywnego myślenia, Brak jednoznacznej definicji Wpisuje się w refleksje filozoficzne, która wpływa na pojmowanie rzeczywistości Pierwsza refleksja dotycząca postrzegania piękna związana była z zachwytem nad naturą Matka Natura u podstaw myślenia o p...

Wykład - Kontynuacja tematu "Piękno"

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 910

Wykład V 19 marca 2013 Kontynuacja tematu "Piękno" Poglądy (źródło: Tatarkiewicz) • Witruwiusz o architekturze: piękno w budowli gdy wszystkie jej człony mają odpowiedni stosunek wysokości do szerokości, szerokości do długości i ogólnie odpowiadają wymogą symetrii - Wziął to z ogóln...

Wykład - Społeczno kulturowe ujęcie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1953

Wykład VI 9 kwietnia 2013 Społeczno kulturowe ujęcie ładu przestrzennego Źródło: Szmidt Porządek jest przyjemnością rozumu, a nieporządek przyjemnością wyobraźni - wraża jakąś organizację, która ma jakieś kryteria - wprowazaniu ładu przyświeca możliwość wprowadzania porządku - ład przestrzen...

Wykład - ład przestrzenny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2282

Wykład VII 16 kwietnia 2013 ład przestrzenny cd., na podstawie B. Szmidt Komentarz: - ład jest czymś do czego dążymy, my chcemy wprowadzad ład - możemy przyjąd, że jest ład i bezład - w hirarchii ładu - istnieją stopnie ładu, hierar...

Wykład - Historia Bytomia i Tarnowskich Gór

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

Wykład VIII 23 kwietnia 2013 Historia Bytomia i Tarnowskich Gór Architektura - Działalnośd człowieka, która jest w naturalnej opozycji do środowiska naturalnego - Początki architektury należy kojarzyd ze społecznym podziałem pracy i pojawieniem się rolnictwa - Dzięki wytwarzaniu żywności moż...

Wykład - Syndromy protestacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

Wykład XII 28 maja 2013 1. Syndromy protestacyjne - decyzje przestrzenne często budzą konflikty - większości konfliktów można unikąd lub je rozwiązad 2. Żadna społecznośd nie jest odosobnioną wyspą - żyjemy w otoczeniu, czyli środowisku mniej lub bardziej naturalnym, w obawie przed zagrożenia...

Wykład - Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1526

Wykład XIII 4.06.2013 Dodatkowa książka: Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w świcie ponowoczesnym (red. Czornik) - rozdział pierwszy Temat: Zabytki - czy chcemy jakieś wartości utrzymad? - pytani istotne z punktu widzenia ochony zabutków Funkcje zabytków 1. Dydaktyczna 2. Polityczna Ad...