Wykład - Społeczno kulturowe ujęcie ładu przestrzennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Społeczno kulturowe ujęcie ładu przestrzennego - strona 1 Wykład - Społeczno kulturowe ujęcie ładu przestrzennego - strona 2

Fragment notatki:

Wykład VI
9 kwietnia 2013
Społeczno kulturowe ujęcie ładu przestrzennego
Źródło: Szmidt
Porządek jest przyjemnością rozumu, a nieporządek przyjemnością wyobraźni
- wraża jakąś organizację, która ma jakieś kryteria
- wprowazaniu ładu przyświeca możliwość wprowadzania porządku
- ład przestrzennyto logika, zasady, nakazuje rzeczy w jakiś sposób organizować
- można się umówić co to znaczy ład, kryterium mierzalne, da się je ustalić (układanie książek
według wielkości, kolorów itp)
- rozum lubi porządek (uporządkowanie racjonalne lub zmysłowe - np.. biurka)
- stopnie tego ładu są różne ze względu na osobę, wyobraźnia nie jest racjonalna
- ład definiowany jest na tyle na ile jest racjonalny
- im dłużej trwają skutki określonej zmiany tym bardziej trzeba pilnować ładu
Lad przestrzeni
- jedna z podstawowych wartości przestrznnych - staje się czymś porządanym jako podstawowa
wartość
- wpływa na wiele relacji w tym na korzyści zewnętrznych, które możemy uzyskać w danym miejscu
- brak ładu może coś uniemożliwiać, hamować,
- ład przestrzenny jest kategorią ogólno-przestrzenną,
- ład przestrzenny + ekonomia = korzyści zewnętrzne (efekty zwnętrzne w postaci zazwyczaj korzyści)
- siatki miejskie (prostopadłe ulice) pomagały przewidzieć jak będzie rozwijało się miasto, tak było
zgodnie z ładem - amerykańskie miasta
Ład przestrzeny dzieli się na
a) ład naturalny
b) geometryczny
ad. A naturalny - organiczny
wtedy gdy człoiem wpisuje się w istniejący stan krajobrazu lub gdy próbuje naśladować
różnorodność, złożoność i nieuregulowanie linii, występujących przyrodzie, także logiczny i
racjonalny, zgodny z naturą, omijanie dróg
ad B. ład geometryczny - podporządkuje sobie otoczenie, narzucającc plany oparte na sztywnych
siatkach geometrycznych, nie przewidując żadnego odstępstwa - ład inżynierski, racjonlny, nie
uwzględnia przyrody - np. autostrady to rodzaj ładu przestrzennego o charakterze geometrycznym
Ład przestrzenny jest najczęściej kompromisem, wynikiem sosowania przyjęej siatki geometrycznej
do terenu - ład przestrzenny w praktyce - ekonomiści przesądzają o tym jakie kompromisy zostają
powiązane, ład naturalny jest idealny, geometryczny jest tani. Całkowite dostosowanie przyrody do
ładu geometrycznego jest nie do końca możliwe
Ład naturalny daleki jest od stabilności - ma charakter dynamiczny
- rośliny rosną, niszczeją - dynamika bo świat przyrody się zmienia
Ludzkość od wieków rozstrzyga dylemat - adaptować czy tworzyć w opozycji do środowiska
geograficznego (geometria, ideał) - próby rozwiązań pośrednich ("planowanie organiczne" - decyzje
planistyczne, które są realizacją inwestycji przy zachowaniu maksymalnych cech zachowania śrdoiska
naturalnego, zachowuje przyrodę, odbywa się na zasadzie dodawaia elementów do aktualnej
struktury, coś się przeksztalca, coś dobudowuje - tychy, miasto kreślarskie, wybudowane wyłacznie z
planu, Nowa Huta - wymyślona na papierze, planowanie organiczne uwzględnia dostosowywanie)
BRAK ŁADU
Społeczno kulturowe uwarunkowania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz