Wykład - ład przestrzenny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ład przestrzenny - strona 1

Fragment notatki:

Wykład VII
16 kwietnia 2013
ład przestrzenny cd., na podstawie B. Szmidt
Komentarz:
- ład jest czymś do czego dążymy, my chcemy wprowadzad ład
- możemy przyjąd, że jest ład i bezład - w hirarchii ładu
- istnieją stopnie ładu, hierarchia ładu - wg Szmidta
- są tacy, którzy twierdzą, że bezład nie istnieje - np. fizyka, jak pokój jest pusty to znaczy że jest tam
powietrze, w tym wszystkim jest fizyka , dla fizyki nie ma braku ładu, nawet spadające ziarenka
piasku mają ład
I Hierarchie ładu
1) Pierwszym stopniem ładu jest bezład- dowolne rozproszenie przedmiotów w
nieograniczonej przestrzeni - jest dyskusyjne czy w ogóle istnieje wobec fizyki i praw natury
2) konfiguracje: przestrzenne układy przypadkowe (jeśli chcieliśbyśmy obserwowad ład musimy
obserwowad tzw konfiguracje); indywidualne lub powtarzające się układy, zależnośd
geometryczne, stosunki wymiarowe, podobieostwa, kontrasty, zaczątki rytmów (pochodne
potórzeo) z punktu widzenia logiki związują się takie układy przypadkowe, istnieją relacje,
których charakter wydaje się byd przypadkowym; np. ludowe myślenie o pogodzie dostrzeganie przypadkowośd, które czasem się sprawdzają
3) konfiguracje przestrzenne: układy określone, stabilne, mobilne- zależności wynikają z praw
fizyki, nie mają cech ładu, alecharakter arbitralny (np. ład naturalny) - trwałośd tego rodzaju
układów, w tym miejscu pod warunkie) występowania takich a ne innych praw będzie taki a
nie inny sposób uporządkowania elementu, z sumy jakiś czynników zawsze powstaje takie coś nie jesteśmy w stanie dokładnie tego określid, ale w sposób przybliżony zawsze - istotne ze
względu na planowanie przestrzennego
4) ład umowny - "tak byd powinno", jest pozytywny, jest dobry, my takiego ładu chcemy, ułatwia
osiąganie celów, jest funkcjonalny, nie zawsze ładny, porządek, ale nie do kooca estetyczny
- katgorie funkcjonalne wcale nie są ważniejsze od estetycznych - w takim wypadku wsystko
byłoby takie same, praktyczne, ubrania taie same - produkcja związana z korzyściami skali
5) ład estetyczny - "przekraczanie norm ładu umownego" - czy potrzeba ładu estetycznego jest
w człowieku? zależy to przede wszystkim od wymagao, od wrażliwości na piękno - jest to
wprowadzanie właściwości estetycznych - aktualnie jest trudny, rzadko spotykany, dla
większości nie doo zdobycia, ład estetyczny nie ma jednego wymiaru, ład estetyczny jest
ideałem
Komentarz:
- ład zapisany jest w ustawie, ale jest to ład umowny
- ład przestrzenny nie ma jednej definicji. podobnie jak piękno
- ład powinen służyd rozwojowi
- ład umowny, pozytywny często jest najtaoszy, ale niekoniecznie najlepszy
egzamin: ład naturalny i ład pragmatyczny
II Ład pragmatyczny
Ma aspekt danyc czasów, w ład pragmatyczny wpisują się upodobania danej epoki, zabarwienie
narodowe jest isotne ze względu na ład pragmatyczny (np. dwory polskie, ch. kaszubska), jeśli
upodobania epoki to każda epoka ma swoje, nie jesteśmy oderwani od korzeni, stosowanie tradycji powinniśmy uwzględniad nasze pochodzenie, np. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz