Zaprowadzenie ładu przestrzennego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaprowadzenie ładu przestrzennego - strona 1 Zaprowadzenie ładu przestrzennego - strona 2

Fragment notatki:

Cel I rzędu (zaprowadzenie ładu przestrzennego) Ład przestrzenny- oznacza porządek elementów w przestrzeni, nie jest to tylko dowolne rozmieszczenie obiektów na jakiejś powierzchni, ważniejsze sa relacje i harmonia, jedność i spójność miedzy sąsiadującymi elementami przestrzeni. Miedzy tymi elementami zachodzą relacje. Ład przestrzenny ma charakter względny i subiektywny co oznacza ze może być postrzegany w różny sposób. Jednak odróżnienie ładu od nieładu nie sprawia zazwyczaj trudności co prowadzi do świadomego i celowego porządkowania obiektów materialnych w przestrzeni na konkretnym obszarze, który poddaje się działaniu ludzkiemu i jest wynikiem działania człowieka. Ład jest celowo i świadomie tworzony lub zaprowadzany, aby środowisko życia człowieka było bardziej dostosowane do potrzeb i wymagań społeczności lokalnej. Chodzi zatem o zorganizowanie przestrzeni wg zasad racjonalności praktycznej ( osiągnąć maksimum skuteczności przy najmniejszym wysiłku)
Pojecie ładu przestrzennego wg. Koncepcji TSS ład należy rozumieć jako przestrzenna organizacje, która uwzględnia organizacje i funkcjonowanie TSS. Chodzi o taka organizacje, która uwzględnia kryteria racjonalności społecznej zawierającej aspekty społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, kulturowe czy estetyczne. Tworzenie ładu przestrzennego prowadzi do: -optymalizacji czyli poprawy jakości życia; następuje to gdy miejscu zamieszkania towarzysza odpowiednie usługi,
-bardziej efektywnego funkcjonowania gospodarki
-lepszego dostępu do placówek usługowych,
-usprawnienia poruszania się w przestrzeni a co za tym idzie oszczędność czasu- więcej czasu wolnego
-niwelowania dysproporcji przestrzennych
-zażegnania konfliktów związanych z użytkowaniem przestrzeni
Takie pojmowanie ładu odbiega wiec od traktowania ładu przestrzennego tylko jako regularnego geometrycznie układu rozmieszczenia obiektów w przestrzeni, co więcej:
-ładu maja doświadczać wszyscy mieszkańcy jednostki terytorialnej- przestrzeń jako dobro wspólne,
-interes indywidualny jednostki musi ustąpić miejsca interesowi zbiorowemu,
-trzeba uznać ład przestrzenny za wartość i interes zbiorowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz