Polityka przestrzenna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka przestrzenna-opracowanie - strona 1 Polityka przestrzenna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Polityka przestrzenna jest to dążenie do planowego rozmieszczenia ludności, funkcji bytu społecznego w przestrzeni i kształtowanie systemu infrastruktury. Zasada konerencji lokalnej:
racjonalność polityki przestrzennej gwarantuje zastosowanie konerencji lokalnej
dotyczy z jednej strony jak najbardziej korzystnej lokalizacji dla działalności, a z drugiej działalności dla danego miejsca
Komponenty polityki przestrzennej:
polityka lokalizacyjna - poszukiwanie miejsca w przestrzeni
polityka inwestycyjna - może dotyczyć przedmiotów m. in. publicznych; związana z konkretną realizacją w danym miejscu
polityka użytkowania terenów - związana z gospodarczym wykorzystaniem terenu
gospodarka nieruchomościami - dotyczy gospodarowania nieruchomościami, właściwe ich utrzymanie.
Kreowanie wizerunku w przestrzeni, tzw. marketingu terenowego - zachęcanie do inwestycji, a więc wizerunek musi być pozytywny, dobrze się kojarzyć.
Etapy polityki przestrzennej:
diagnoza
prognostyczny - wyznaczanie kierunków rozwoju, identyfikowanie problemów
Polityka przestrzenna → długookresowa
Cele polityki przestrzennej:
ekonomiczne - związane z racjonalnością wykorzystania przestrzeni, jak najmniejsze wykorzystanie kosztów alternatywnych działalności (korzyści, koszty, które można by było osiągnąć w wyniku innej działalności)
społeczne - zapewnienie prawidłowych warunków życia (np. zmniejszenie bezrobocia, poprawa warunków przestrzeni infrastruktury). Czym powinna się zająć polityka przestrzenna? Jakie zadania powinna prowadzić:
łagodzenie bądź zapobieganie konfliktom przestrzennym
kontrola wykorzystania majątku trwałego
utrzymanie prawidłowej struktury użytkowania terenu
kontrola i nadzór nad wykorzystaniem powierzchni kraju
alokacja funkcji społeczno - gospodarczych w przestrzeni
stworzenie właściwych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych
ekologiczne - wszelkie działania związane z zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska, z formami ochrony
Otuliny powietrzne - przestrzenie puste między zabudowaniami na terenie miast.
Instrumenty polityki przestrzennej.
Instrument - prawem dopuszczona metoda lub sposób w jaki podmioty wykorzystujące te instrumenty oddziałują na inną grupę podmiotów dla realizacji własnych celów.
Podział instrumentów ze względu na nadawcę:
instrumenty stosowane przez władzę centralną
instrumenty stosowane przez władzę lokalną (najważniejsza dla nas)
instrumenty stosowane przez władzę regionalną
instrumenty stosowane przez władzę branżową

(…)

… miejscu, np. pozwolenie na budowę (Tylkom dana osoba i dane miejsce)
Podział instrumentów ze względu na rodzaj ( podział rodzajowy):
organizacyjne
administracyjne
prawne
infrastrukturalne
działania bezpośrednie
ekonomiczne (finansowe)
planistyczne
informacyjne
pozostałe
Główny cel polityki przestrzennej:
ład przestrzenny, tj. określony w danym miejscu o czasie pożądany stan zagospodarowania przestrzennego wynikający z historycznie zmieniających się warunków naturalnych i antropogenicznych
Horyzonty ładu przestrzennego:
czas
przestrzeń
podmiot → człowiek
przedmiot → wszystko co znajduje się w przestrzeni
Rodzaje:
ład przestrzenny w infrastrukturze technicznej (związany głównie z funkcjonalnością)
ład przestrzenny społeczno - gospodarczy
ład przestrzenny ekologiczny (z zachowaniem równowagi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz