Podstawy gospodarki przestrzennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4361
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy gospodarki przestrzennej - strona 1 Podstawy gospodarki przestrzennej - strona 2 Podstawy gospodarki przestrzennej - strona 3

Fragment notatki:...Pojęcie przestrzeni: tą część przestrzeni geograficznej, na której człowiek żyje o prowadzi stale (ekumena) lub okresowo (subekumena) swą działalność produkcyjną, usługową, konsumpcyjną i społeczną określamy mianem przestrzeni ekonomicznej; w obrębie przestrzeni ekonomicznej rozmieszczone są wszystkie osiedla ludzkie, wszelka działalność produkcyjna oraz usługowa człowieka; działalność ta może mieć różne formy przestrzenne, może to być działalność punktowa (zakłady przemysłowe), liniowa (transport) lub powierzchniowa (uprawy rolne). Anekumena – tereny niedostępne dla człowieka; brak działalności i wykorzystania przestrzeni...

...Cechy działalności:działalność punktowa – może występować w formie wyizolowanej, tworzyć pewne zgrupowania punktów jednorodnych lub asocjacje różnorodnych rodzajów działalności człowieka; działalność liniowa – cechuje się tendencją do wykształcania się układów sieciowych lub wiązek różnych rodzajów działalności liniowej, np. do drogi asfaltowej równolegle biegnie linia klejowa i kilka linii przesyłowych; działalność powierzchniowa – charakteryzuje się na ogół zwartością występowania, choć może także przybierać formę ciągłą i występować w postaci rozrzuconych wysp (enklaw).
Ład konkretny; modele ładu przestrzennego: ład konkretny – to ten obserwowany, względnie odkrywany w rzeczywistości; to stan organizacji przestrzeni i funkcjonowania terytorialnego systemu społecznego, to aktualny porządek przestrzenny systemu; ład konkretny jest ładem jawnym, pokazuje rezultaty działań w przestrzeni, uzyskane w danych warunkach; model ładu przestrzennego – to pewna wizja organizacji przestrzennej systemu terytorialnego, którą wyobrażają konkretne opisy, rysunki, projekty, plany zagospodarowania przestrzennego...

16.02.2011
Spis treści przedmiotu:
Podstawowe pojęcia związane z procesami planowania przestrzennego, polityką przestrzenną i zagospodarowaniem przestrzennym.
Istota, rodzaje i cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej. Ewolucja podstawowych teorii gospodarki przestrzennej:
Teorie lokalizacyjne
Teorie ośrodków centralnych i jej modyfikacje
Teorie rozwoju terytorialnego
Plany rozwoju kształtowania systemów społeczno-gospodarczych.
Problemy zagospodarowania przestrzennego w skali krajowej; uwarunkowania międzynarodowe. Problemy regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie przestrzenne jako element polityki regionalnej.
Planowanie strategiczne a cele polityki regionalnej i lokalnej w zakresie kształtowania przestrzeni. Polityka zagospodarowania przestrzennego jako element polityki regionalnej UE.
Planowanie miejscowe, lokalny wymiar zagospodarowania przestrzennego:
Obszary wiejskie i miejskie jako przedmiot zagospodarowania przestrzennego
Metody opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe planowanie przestrzenne jako element funkcjonowania samorządów lokalnych.
Zagospodarowanie przestrzenne jako forma rozwiązania konfliktów w przestrzeni. 23.02.2011
POJĘCIE PRZESTRZENI:
tą część przestrzeni geograficznej, na której człowiek żyje o prowadzi stale (ekumena) lub okresowo (subekumena) swą działalność produkcyjną, usługową, konsumpcyjną i społeczną określamy mianem przestrzeni ekonomicznej
w obrębie przestrzeni ekonomicznej rozmieszczone są wszystkie osiedla ludzkie, wszelka działalność produkcyjna oraz usługowa człowieka
działalność ta może mieć różne formy przestrzenne, może to być działalność punktowa (zakłady przemysłowe), liniowa (transport) lub powierz

(…)

… krajowym, jak i ustalenia strategii rozwoju województwa.
Plan zagospodarowania przez województwo Śląskie jest elementem:
planowania regionalnego, które określa cele i działania zorientowane na rzecz danego województwa, którego przedmiotem jest województwo samorządowe, a głównym podmiotem województwa samorządowa władza publiczna, zatem narzędziem politycznym regionu jest plan zabezpieczający interesy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz