Plan zagospodarowania przestrzennego - Ład przestrzenny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan zagospodarowania przestrzennego - Ład przestrzenny - strona 1 Plan zagospodarowania przestrzennego - Ład przestrzenny - strona 2 Plan zagospodarowania przestrzennego - Ład przestrzenny - strona 3

Fragment notatki:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Plan- jest to pewien projekt zmian Plan zagospodarowania przestrzennego- zmiana aktualnego zagospodarowania gminy, województwa, miasta w celu osiągnięcia nowego ładu przestrzennego Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego -jest to pomysł na zagospodarowanie określonego obszaru
-jest to pomysl na zmane stanu istniejacego zagospodarowania
-plan zagospodarowania przestrzennego odwzorowuje określony porządek przestrzeni Plan zagospodarowania przestrzennego to zbior wzajemnie powiazanych decyzji, projektow decyzji i przewidywan mających na celu ukształtowanie w wyznaczonym przedziale czasowym srodowiska zycia czlowieka o okreslonych właściwościach(ekonomiczne funkcjonowanie) Celem prowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego jest uzyskanie na danym terenie określonego ladu przestrzennego pojmowanego jako ład zintegrowany, na który sklada się:
-ład środowiska przyrodniczego
-ład społeczny
-lad gospodarczy Cechy charakterystyczne planu zagospodarowania przestrzennego Przedmiotem planu jest środowisko zycia człowieka, które miesci się w określonych jednostkach przestrzennych (krajowa, wojewodzka, gminna). Kazda z tych jednostek pelni rozne funkcje gospodarcze, posiada rozne rozmieszczenie ludności Aby uzyskać ład przestrzenny: -odpowiednio rozmieszczamy na danym obszarze obiekty antropogeniczne
-tworzymy określone struktury przestrzenno-funkcjonalne Specyficzne cechy Planu zagospodarowania przestrzennego: -jego podmiotem jest obszar o charakterystycznych właściwościach środowiska przyrodniczego, o okreslonym rozmieszczeniu ludności, specyficznych cechach gospodarczych oraz konkretnym zagospodarowaniu
-podmiotem planującym jest samorząd terytorialny, realizatorem założeń sa mieszkańcy i podmioty gospodarcze (firmy)
-jest aktem prawa lokalnego Treść planu zawiera: -jakie cele zamierzamy osiągnąć (co?) -zapis miejsc w których podejmuje działania dotyczące realizacji celów (gdzie?) -czas w jakim maja zostac uzyskane cele (kiedy?) -sposoby realizacji celów (jak/ w jaki sposób?) -nakłady konieczne do realizacji celow (jakim kosztem?) Każdy Plan zagospodarowania przestrzennego zawiera 2 rodzaje informacji: -tekstowe: opis właściwości i funkcji obszaru dla jakiego jest sporządzony plan, opis działań
-symboliczne: dane liczbowe, symbole matematyczne, ikony, prezentacje graficzne i kartograficzne
Plan zagospodarowania przestrzennego jest planem perspektywicznym, czyli tzw „dłuższego horyzontu czasowego” . Przedstawia zakładany stan zagospodarowania przestrzennego w odległym ujeciu czasowym tj.:


(…)

… się osiągnąć w procesie gospodarki przestrzennej
-planem funkcjonowania: taki plan, który opisuje w jaki sposób funkcjonowac będą ukształtowane struktury przestrzenne
-planem działania: taki plan, który opisuje droge przejścia od stanu istniejącego do przyszłego
Jednostki dla których sporządza się Plan zagospodarowania przestrzennego:
-gmina:plan lokalny, tworzy go rada gminy- jest najbardziej szczegółowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz