Wykład - Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej - strona 1 Wykład - Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej - strona 2

Fragment notatki:

Wykład XIII
4.06.2013
Dodatkowa książka: Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w świcie ponowoczesnym (red. Czornik) - rozdział pierwszy
Temat: Zabytki
- czy chcemy jakieś wartości utrzymad? - pytani istotne z punktu widzenia ochony zabutków
Funkcje zabytków
1. Dydaktyczna
2. Polityczna
Ad. 1 ZABYTEK JAKO FUNKCJA DYDAKTYCZNA

Zabytek - międzynarodowe określenie - monument , zawiera pierwiastki dydaktyczne - łac.
przypominad, ostrzegad
Komentarz:
- historia powinna uczyd co należy robid a czego nie, powinniśmy uważad na to jakie błędy popełniali i nie
popełniad tych samych błędów
- świat się może i zmienia, gospodarka ewoluuje, ale ludzie niekoniecznie, dlatego należy uczyd się na
błędach poprzednich pokoleo
- zabytki mają pierwiastek dydaktyczny bo mają uczyd, przestrzegad, uczyd jakiegoś postępowania, albo
ostrzegad, takim miejscem jest np. Oświęcim
- zabytki należy chronid po to aby uczyły każde następne pokolenie - ochrona zabytków jest droga,
problem ochrony zabytków leży po stronie gospodarki przestrzennej, należy zadbad o to aby estetycznie
budynek nadal był taki sam, rozwiązania są takie droższe, np. okna w familokach

Polski termin zabytek nie znajduje odpowiednika. Na świecie opisuje się pojęciem pomnik z
przymiotnikiem historyczny. Pomniki powstają dla utrwalenia pamięci, zaś zabytki s**a materialnym
dziedzictwem dawnego bytu - to co po tamtych ludziach zostało

Zabytek - wszelkie historyczne miejsca, przede wszystkim dawne budowle oraz ich zespoły, dzieła
sztuki i rzemiosła, parki, ogrody, cmentarze, najróżniejsze przedmioty, a także maszyny, instrumenty,
książki, filmy, fotografie, dokumenty, są to "okruchy przeszłości" pod warunkiem, stanowią
autentyczne relikty minionych epok
Ad. 2 ZABYTEK JAKO FUNKCJA POLITYCZNA


Zabytki wykorzystywano by oddziaływały na świadomośd społeczną
legitymizacja ciągłości władzy po upadku Cesarstwa Rzymskiego - Kodeks Teodzjusza z IV w.,
Karol Wielki
- w starożytności nie było zabytków, jednym ze starożytnych cudów świata są piramidy, wszystko co zostało ze
starożytności jest kamienne - Vw. upadło cesarstwo rzymskie, Kaol Wielki w 1800r. koronował się na cesarza - króla
królów, ale potrzebował by inni uznali w nim kogoś lepszego od króla, wcześniej król był przez boga wybrany, cesarz
musiał byd 'pomazany przez papieża' i silny politycznie, Karol przerobił tytuł cezara na cesarza, politycznie zaczął
chronid zabytki rzymskie, mimo, że nie był spadkobiercą tych zabytków, wszystko po to aby pokazad ciągłośd władzy
- początki ochrony zabytków

w średniowieczu - ochrona zabytków straciła na znaczeniu, centrum władzy na północy Europy,
powstała sztuka średniowiecza posiadająca własne środki wyrazu
- nie starano się chronid starożytności, bo kościół był najważniejszy, król był trochę mniej ważny od kościoła, a
kościół nie chciał chronid zabytków rzymskich, tworzyli własną kulturę średniowiecza

papiestwo traci na znaczeniu, odwołanie się do tradycji, papieże organizują prace
wykopaliskowe

(…)

… rzymskich, tworzyli własną kulturę średniowiecza

papiestwo traci na znaczeniu, odwołanie się do tradycji, papieże organizują prace
wykopaliskowe (1515r. R. Sandi w Rzymie)
- papieże w renesansie wskrzesili prawną ochronę zabytków w Rzymie, papieże i chrześcijaostwo zaadoptowało
zabytki pogaoskie, bo także zależało mu na kontynuację władzy politycznej

monarchie absolutne oraz reformacja nie mogły akceptowad tradycji kościoła, po utracie
wartości użytkowych zabytki były adaptowane, przebudowywane, rozbudowywane, rzadziej
likwidowane
- nie chciały chronid zabytkowych kościołów ani robid tego co papież

walka z absolutyzmem podważała porządek, w Polce sarmatyzm i pochwała wiejskiego życia naturalne jest piękne

w XVIII w. burżuazja zakwestionowała trwałośd i obiektywnośd norm estetycznych, podziw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz