Ideologia wypraw krzyżowych; paplizm i jego rozwój do XIV w.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ideologia wypraw krzyżowych; paplizm i jego rozwój do XIV w. - strona 1 Ideologia wypraw krzyżowych; paplizm i jego rozwój do XIV w. - strona 2

Fragment notatki:

Ideologia wypraw krzyżowych. Papalizm i jego rozwój do XIV wieku - doktryna głosząca uniwersalną, duchowną i świecką suwerenność papieża. Pogląd ten pojawił się już w XI wieku. To przyspieszyło proces umacniania się kościoła - wzrost absolutyzmu papieża w samym kościele. Duży wpływ miał spór pomiędzy Grzegorzem VII a Henrykiem IV o inwestyturę biskupów. Papież zręcznie wykorzystywał lokalne spory lokalnych książąt. Grzegorz rozpoczął desakralizację władzy świeckiej; głosił, że państwo to twór z istoty zły. Państwo jest w istocie grzesznym tworem, chyba, że służy i realizuje postulaty sprawiedliwości bożej. Tylko państwo pobłogosławione przez kościół, może być organizacją pożyteczną i miłą Bogu; na czele tego kościoła stoi papież - namiestnik Boga na ziemi, jedyny władca uniwersalny, władca królów; ma prawo do noszenia insygniów; może usuwać władców z tronu, a ludność zwolnić z posłuszeństwa spod złego władcy; kościół ma prawo kontroli słuszności praw; biskupi są bliżsi Bogu, niż królowie; nieomylność papieża. Idea krzyżowa - miała umocnić papiestwo i w Jerozolimie utworzyć państwo kościelne, osłabić kościół grecki. Doktryna ta rozwinęła się w pełni w XII wieku; krucjaty jako dzieło bożej inspiracji. Apogeum papalizmu to wiek XIII - zakończyła się centralizacja kościoła; państwo papieży opanowało środkową Italię; rosła liczba zakonów; coraz większe znaczenie miało sądownictwo kościelne; wpływ kościoła na uniwersytety; często dyktowano arbitraż zwaśnionym państwom. Innocenty III - najpierw chciał rozprawić się z cesarstwem niemieckim, a później z mniejszymi wężami. Teoretyczne podłoże papalizmu to teoria jedności świata; jako organizm nie może mieć więc 2 głów; teoria kościoła jako duszy, a świecka jako ciała; wyższe zadania papiestwa, a niższe świeckie; kościół jako instytucja doskonała; państwo ma znamię grzechu; wiara (wikariat), że po śmierci cesarza władza wraca do papieża; teoria darowizny Konstantyna. Wzrasta znaczenie prawa kanonicznego w kościele; wyższość prawa kanonicznego nad soborowym. W 1234 roku Grzegorz IX dokonał kodyfikacji prawa kanonicznego; uprzywilejowanie pozycji kościoła wobec państwa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz