Historia

note /search

Panowanie Bolesława Krzywoustego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3269

Temat: Panowanie Bolesława Krzywoustego    Większość władców średniowiecznych otrzymywała przydomki, około 90% z nich nosiło  przydomki związane z wadami fizycznymi, dlatego historycy uważali przydomek 'Krzywousty' za  taki właśnie. Ostatnie badania jednak wykazały, że 'krzywousty' oznaczało kied...

Kryzys Państwa Polskiego- kryzys monarchii wczesnopiastowskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1904

Temat: Kryzys Państwa Polskiego (kryzys monarchii wczesnopiastowskiej)    Bolesław Chrobry w 1025 roku pozostawił trzech synów: Bezpryma (z Węgierki), Mieszka II i  Ottona (z Emnildy).      Mieszko II był od dziecka przygotow...

Państwo Bolesława Chrobrego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2310

Temat: Polska czasów Bolesława Chrobrego    Thietmar: 25 maja roku pańskiego 992 Mieszko sędziwy wiekiem i gorączką zmożony umiera,  pozostawiając księstwo do podziału. Z lisią chytrością łączy je B.Ch., wygnawszy macochę i  rodzeństwo. Pierwszy jego syn Bezprym (z córką margrabiego Rygdaga dziec...

Zagadnienia na egzamin - historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1169

Historia Społeczna Europy - zagadnienia egzamin pisemny. 1. SYLWETKI: Adenauer Atlee Chruszczow Churchill De Gaulle Dubczek Eden Eisenhower Ford Gorbaczow Hitler Kennan Kennedy Lippman Mao Tse - Tung Marschall Mołotow Nasser Ollenhauer Plehven Reagan Roosvelt Spaak Shuman Stal...

Zagadnienia na egzamin pisemny - historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Historia Społeczna Europy - zagadnienia egzamin pisemny. 1. SYLWETKI: Adenauer Atlee Chruszczow Churchill De Gaulle Dubczek Eden Eisenhower Ford Gorbaczow Hitler Kennan Kennedy Lippman Mao Tse - Tung Marschall Mołotow Nasser Ollenhauer Plehven Reagan Roosvelt Spaak Shuman Stal...

Cesarstwo Austriackie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1036

Cesarstwo Austriackie nie było tworem jednorodnym. Doliczyć się można tu 11 grup narodowościowych. W skład tego państwa wchodzili m.in.: austriaccy Niemcy (główny naród państwowy, który jednak stanowił jedynie ¼ mieszkańców), Madziarze (czyli Węgrzy), Czesi, Słowacy, mieszkańcy

Rozwój demokracji. Kształtowanie się społeczeństw obywatelskich.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1085

Rozwój demokracji. Kształtowanie się społeczeństw obywatelskich. Temat referatu: Reformy brytyjskiego systemu wyborczego. Wprowadzenie: Przestarzały charakter prawa wyborczego na początku XIX w. Paradoksalnie Anglia, do której instytucji, jako modelowego rozwiązania, nawiązywały państwa europejsk...

Ideologia wypraw krzyżowych; paplizm i jego rozwój do XIV w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

Ideologia wypraw krzyżowych. Papalizm i jego rozwój do XIV wieku - doktryna głosząca uniwersalną, duchowną i świecką suwerenność papieża. Pogląd ten pojawił się już w XI wieku. To przyspieszyło proces umacniania się kościoła - wzrost absolutyzmu papieża w samym kościele. Duży wpływ miał spór pomiędz...

Uniwerstety - rys historyczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1295

Uniwersytet , najstarszy i najbardziej powszechny typ wielowydziałowej uczelni wyższej, zajmującej się prowadzeniem badań naukowych, kształceniem studentów, przygotowaniem pracowników nauki, nadawaniem stopni i tytułów naukowych. Za najstarszy uniwersytet uważana jest islamska wyższa szkoła przy me...