Zagadnienia na egzamin - historia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin -  historia  - strona 1 Zagadnienia na egzamin -  historia  - strona 2

Fragment notatki:

Historia Społeczna Europy - zagadnienia egzamin pisemny. 1. SYLWETKI: Adenauer
Atlee
Chruszczow
Churchill
De Gaulle
Dubczek
Eden
Eisenhower
Ford
Gorbaczow
Hitler
Kennan Kennedy
Lippman
Mao Tse - Tung
Marschall
Mołotow
Nasser
Ollenhauer
Plehven
Reagan
Roosvelt
Spaak
Shuman
Stalin
Truman
2. ORGANIZACJE I POROZUMIENIA - CELE, ISTOTA, UCZESTNICY:
EFTA
EWG
EWWiS
KBWE
OBWE
ODCE
OEED
RWPG
SALT
START
UE
UZE
3. Traktaty pokojowe po I i II wojnie,
konferencja waszyngtońska 1922r.,
Liga Narodów, ONZ - struktura, członkowie, sekretarze (nazwiska), Międzynarodowa Organizacja Pracy,
Prawa Człowieka
4.Rewolucje w Europie i Azji.
5. III RZESZA: pakt antykominternowski,
powstania zbrojne przeciw hiterowskiemu okupantowi,
Holocaust - obozy zagłady.
6.STOLICA APOSTOLSKA:
sylwetki papieży
encykliki
wspolnoty religijne w Europie
diecezja i zarządzanie nią
Sobór Watykański II
7.polityka mocarstw względem Niemiec po 1945r. Proces norymberski
polityka zagraniczna RFN - układy i traktaty z innymi państwami europejskimi
doktryna Hallsteina
kryzys berliński
8.konferencje USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR w dobie wielkiej koalicji i w okresie powojennym (także te z udziałem Francji)
9. Partie polityczne Wielkiej Brytanii, RFN, NRD. imperium brytyjskie (skład)
Commonwealt
10. Strategie i techniki kapitalizmu. Plan Marshalla, powstrzymywania, wyzwolenia. Zimna wojna
teoria dyferencjacji, konwergencji.
Blok NATO
incydent z samolotem U-2
liberalizm.
11. Jednoczenie się Europy - koncepcje jedności europejskiej. Austria - status państwowy, Rada Europy.
12. Dekolonizacja, ruch państw niezaangażowanych, kryzys sueski, kryzys kubański, kryzys paliwowy.
13. Problem palestyński
państwo Izrael, wojny izraelsko - arabskie,
wojna koreańska
wojna w Indochinach.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz