Aspekty prawne polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aspekty prawne polityki społecznej - strona 1 Aspekty prawne polityki społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Aspekty prawne polityki społecznej. Głównym narzędziem polityki społecznej są prawo i pieniądze. Akty prawne dotyczące prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa o pomocy społecznej czy ochronie zdrowia tworzą ład społeczny, który jest ważny także dla funkcjonowania gospodarki rynkowej. W polskim systemie prawnym prawo socjalne nie występuje jako odrębny dział. Szczególny status natomiast ma międzynarodowe prawo socjalne, którego normy oddziaływają na regulacją praw większości państw w tym również Polski. W dokumentach międzynarodowych prawa socjalne uzyskały trwały status i wyznaczają one standardy. W Polsce prawa socjalne regulowane są przez konstytucję oraz inne szczegółowe akty prawne. W konstytucji 2.04.1997 roku znalazły się liczne prawa socjalne obywateli przy czym wiele z nich koresponduje z doktryną socjalną kościoła. Szczególne zapisy z preambuły dotyczące z zasad socjalnych. Główne wartości wpisane w konstytucję jest równość praw bez względu na płeć, urodzenie, wykształcenie, zawód, narodowość, rasę, wyznanie, pochodzenie i położenie społecznie. Zapis o równości praw oznacza odrzucenie jakiejkolwiek dyskryminacji socjalnej. Warto też zwrócić uwagę, że konstytucja z 1997 roku posiada wiele wspólnego z konstytucją marcową czyli konstytucji z 1921 roku w tym szczególnie chodzi o ochronę pracy. Prawo pracy traktowane jest jako priorytet. W związku z tym prawem państwo zobowiązane jest prowadzić politykę zmierzającą do pełnego i produktywnego zatrudnienia a wobec osób pozostających bez pracy nie z własnej woli, władza publiczna winna organizować różne formy zabezpieczenia społecznego. Realizację tego prawa oznacza konieczność rozwoju ubezpieczeń społecznych i socjalnych na wypadek zaistnienia ryzyka choroby, starości, niezdolności do pracy. Państwo jest konstytucyjnie obligowane również do zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Obszar praw socjalnych zawartych w konstytucji dotyczy wielu problemów społecznych i prawa socjalne zapisane w konstytucji.
Konstytucja w odniesieniu do praw socjalnych wskazuje przede wszystkim na sformułowanie, w którym podkreśla się, że RP jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Główne prawa społeczne są zawarte w II artykule konstytucji i znajdują się w nim następujące zapisy: aby zrealizować zasadę sprawiedliwości społecznej i wynikające z niej prawa socjalne należy podporządkować mu wszystkie systemy życia państwa. Art. 2 konstytucji określa kolejne prawa, które w ramach tejże sprawiedliwości społecznej mają łagodzić i likwidować skutki kwestii społecznych. Jeśli chodzi o pracę to praca wg art.24 rozdz. I konstytucji znajdują się pod ochroną państwa, które sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Wiadomo, że te warunki są przez szczególny przepis. W art. 65 konstytucji rozdz. II - każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. W art. 65 jest również zapis dotyczącej minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę. W art. 66 jest zapis - każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego i produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia o tym organizowanie i wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. W art. 33 znajduje się zapis - kobieta i mężczyzna w RP maja równe prawa w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym

(…)

… - obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Jeśli chodzi o kwestię nauki oświaty i kultury w rat. 70 znajduje się zapis: każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkową. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Nauka w szkołach publicznych
… emerytalnego. Stałe zatrudnienie dzieci do lat 16 - formy i charakter reguluje odrębne ustawy. Art. 71 par. 1 dotyczy dobra rodziny. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej w tym zwłaszcza rodziny wielodzietne i niepełne maja prawo do szczególne pomocy ze strony władz publicznych.
Jeśli chodzi o kwestie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz