Wykład - rodzina, 6sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rodzina, 6sem - strona 1 Wykład - rodzina, 6sem - strona 2

Fragment notatki:

RODZINA
Polityka rodzinna państwa - działania rządu na rzecz dzieci i ich rodzin, a zwłaszcza takiej polityki państwa, której celem jest wywarcie wpływu na sytuację rodzin posiadających dzieci lub poszczególnych osób w ich rolach rodzinnych.
• Czynniki związane z modelami rodziny współczesnej:
1) Rozwój możliwości edukacyjnych kobiet oraz ich aktywizacja zawodowa
2) Zmiany w procesie reprodukcji ludzkości (planowanie rodziny)
3) Upowszechnienie indywidualizmu 4) Konflikt między dążeniem realizacji własnego ja a potrzebą bycia w związku
5) Charakter powiązań miedzy państwem, a rodziną (modele polityki społecznej, dostęp do usług):
- proces familizacji - rodzina najważniejsza i doceniona
- proces defamilizacji - pomniejszanie znaczenia rodziny
6) Rozwój sieci usług komercyjnych, pomniejszanie znaczenia rodziny w poszczególnych fazach człowieka
• Typy rodzin z 2002 roku przez GUS:
a. Małżeństwa bez dzieci
b. Małżeństwa z dziećmi
c. Partnerzy bez dzieci
d. Partnerzy z dziećmi
e. Samotna matka z dzieckiem
f. Samotny ojciec z dzieckiem
• 3 typy rodzin:
- rodzina małżeństwa - oparta na małżeństwie monogamicznym, rodzina lub z dziećmi lub bez dzieci
- rodzina oparta na nieformalnym związku osób płci przeciwnych
- rodzina z jednym rodzicem i z dzieckiem/dziećmi (rodzina niepełna) • Gospodarstwo domowe - grupa osób mieszkająca razem i łączące swe źródła utrzymania • Koncepcja związana z modelem rodziny i zadaniami państwa dotyczącymi rodziny:
A. Liberalna - rodzina stanowi prywatną sferę życia jednostki, wolny rynek kształtuje dochody jednostki i rodziny, ingerencja państwa ograniczona do minimum, jednostka ma swobodę wyboru modelu rodziny. Akceptacja aktywności kobit w życiu zawodowym jak i ulicznym, pomoc państwa, gdy jest kryzys (przewiduje się selektywne programy pomocy rodzinie)
B. Socjal-demokratyczna - polityka rodzinna ma stanowić element polityki społecznej państwa. Niezbędne jest istnienie instytucji, które mają za zadanie wsparcie funkcjonowania rodziny. Preferuje się partnerski model rodziny.
C. Konserwatywna - odwołanie do tradycyjnego podziału ról społecznych: ojciec zarabia kasiore, matka siedzi w chałupie i wychowuje brzdące. Polityka prorodzinna państwa, prymat rodziny nad potrzebami i prawami jednostki.
• W 2012 roku około 204 tys. związków małżeńskich (3 tys. mniej), współczynnik małżeństw wyniósł 5,3 promila.
• 84% stanowią małżeństwa pierwsze (panny z kawalerami), na wsi 90%
• Małżeństwa zawarte w kościele i USC - 86%


(…)

… z kawalerami), na wsi 90%
• Małżeństwa zawarte w kościele i USC - 86%
Formy działania na rzecz rodziny:
1. Pieniężne świadczenia społeczne (zasiłki pieniężne) adresatem są rodziny o niskich dochodach oraz rodziny z trudnościami w realizacji funkcji ekonomicznej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w takich sytuacjach jak: niepełnosprawność, samotne wychowywanie dziecka
2. Instrumenty umożliwiające godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych - świadczenia adresowanie do ojców i matek pracujących zawodowo, w związku z narodzinami dziecka oraz opieką nad nimi lub w czasie ich choroby (urlop i zasiłek opiekuńczy i macierzyński)
3. Ulgi podatkowe - zwolnienie od podatku świadczeń rodzinnych, ulga prorodzinna 1112,04 zł
4. Usługi społeczne - usługi w zakresie edukacji, opieki nad dzieckiem, wychowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz