Ruch naturalny ludności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch naturalny ludności - strona 1 Ruch naturalny ludności - strona 2 Ruch naturalny ludności - strona 3

Fragment notatki:


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI - zjawiska naturalne wpływające na liczbę i strukturę ludności.
Elementy :
a) wpływ bezpośredni: urodzenia , zgony b) wpływ pośredni: małżeństwa , rozwody , separacje MAŁŻEŃSTWA :
- impuls do rozwoju demograficznego dawniej
- informacje z Urzędy Stanu Cywilnego
- małżeństwa konkordatowe od 1999r.;- podobnie jak separacje)
RODZAJE MAŁŻEŃSTWA :
- wyznaniowe (konkordatowe)
- świeckie
- możliwość zawierania małżeństw wyznaniowych : kościołów i związków wyznaniowych jest 11 : ( kościół : katolicki, prawosławny, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany, adwentystów dnia 7-ego, kościół polsko-katolicki, związek wyznaniowych gmin żydowskich, kościół Mariawitów, kościół zielonoświątkowców)
REJESTRACJA ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH :
- rejestrowane jest w miejscu stałego zamieszkania (mężczyzny, męża); (lata 1978-89r.)- rejestrowane w miejscu przyszłego miejsca zamieszkania małżonków)
- małżeństwa międzynarodowe - rejestrowane w miejscu zamieszkania Polaka/Polki
WSPÓŁCZYNNIKI : miary względne - w przeliczeniu na 1000 mieszkańców : 1 ) współczynnik surowy ( brutto ) - odnosi się do całej populacji
C - stała; C = 1000 F - badane zdarzenie demograficzne (odnosimy do ludności średniej, czyli: Ludność z początku i z końca roku przez 2.
- współczynnik urodzeń, zgonów, małżeństw, separacji, rozwody
2) współczynniki specjalne - odnoszą się do badanych zdarzeń demograficznych do kategorii ludności, które biorą w nich bezpośredni udział.
A) - kobiety w wieku rozrodczym 15-49 lat.
- urodzenia dzieci przeliczone (współczynnik płodności) na 1000 kobiet w wieku rozrodczym.
- nie ma współczynnika specjalnego zgonów (wszyscy podlegamy śmierci).
B) małżeństwa- odniesienie do ludności w wieku matrymonialnym,
Powyżej 16-go roku (gdy sąd rodzinny wyda zgodę) lub powyżej 18 roku
- współczynnik specjalny małżeństw
C) rozwody- odniesienie do osób pozostających w związku małżeńskim i separacja
3) współczynniki syntetyczne (znaczenie produkcyjne)- próba przewidzenia zjawisk demograficznych.
- współczynnik dzietności - ile na 1 kobietę przypada dzieci.
Aby była zastępowalność pokoleń, współczynnik dzietności musi wynosić powyżej 2 (w krajach wysokorozwiniętych 2,1)
- współczynnik reprodukcji

(…)

… się przez liczbę matek)
W Polsce x~ 28 lat
- 1980r.- drugi powojenny wyż demograficzny
- spada rozrodczość wśród najmłodszych kobiet (15-19)
- po wojnie największa płodność kobiet w roku 20-24, obecnie od 25-29 (przesunięcie w roku 2005)
- płodność obniżyła się i przesunęła się na wyższe lata (25-29)
Zmiany rozrodczości w czasie:
- na początku duża naturalna zdolność rozrodcza
Odstęp interpenetyczny- odstęp…
… nieformalne
- ludzie od zawsze łączyli się w pary
- małżeństwa:
∙ cywilne- w Urzędzie Stanu Cywilnego
∙ wyznaniowe
- od 1563r. (na Soborze Trydenckim)- formuła nabożeństwa
- małżeństwa świeckie od XIX w.- Francja, Austria
- funkcje: rodzicielskie, wychowawcze i opiekuńcze
FORMA MAŁŻEŃSTWA:
- związek dwóch ludzi przeciwnej płci
- w niektórych krajach związek małżeństwa tej samej płci (pierwszy w Holandii…
… po swoim zmarłym bracie).
Sororat- mężczyzna ma obowiązek poślubić siostrę swojej zmarłej żony.
Zakazy co do zawierania małżeństw:
1. pokrewieństwo- kazirodztwo, w bliskim pokrewieństwie, np. kuzynostwo w pierwszej linii, dziadek z wnuczką
2. bigamia- w krajach, gdzie nie ma poligamii
3. osoby chore psychicznie i ubezwłasnowolnione
4. osoby spowinowacone i przysposobione, np. adoptowane dziecko
5. wiek…
… młodych
- polityka państwa w stosunku do rodziny- np. system podatkowy (bo pełna rodzina płaci więcej niż samotny rodzic rozliczający się z dzieckiem)
Proces zawierania małżeństw w Polsce;
- natężenie małżeństw niewiele wzrosło- wchodzenie wyżu demograficznego w wiek matrymonialny; szczyt wyżu w Polsce 1983r.
- małżeństwa wyznaniowe przeważają- 73%; (w kościele katolickim 98%, prawosławny 0,4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz