Ustawodawstwo socjalne w Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawodawstwo socjalne w Unii Europejskiej - strona 1 Ustawodawstwo socjalne w Unii Europejskiej - strona 2 Ustawodawstwo socjalne w Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

składa się z 14 stron i porusza następujące zagadnienia: inicjatywy Unii Europejskiej związane z pomocą społeczną, europejskie fundusze strukturalne, Polska Akcja Humanitarna, Caritas, przyczyny ubóstwa, mierniki ubóstwa w Polsce, rodzaje bezrobocia, regulacje prawne kwestii rodziny, regulacje prawne dotyczące przemocy, podmioty działające na rzecz zwalczania przemocy, patologie oraz Europejskie Centrum Monitoringu Narkotyków i Narkomanii.

Ustawodawstwo socjalne w UE
Akty prawne:
międzynarodowe - podstawa pierwotnych, np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10.XII.48r.), Europejska Konwencja Praw Człowieka Rady Europy (4.XI.50r.), Europejska Karta Społeczna Rady Europy (18.X.61r.), Pakty Praw Człowieka ONZ (16.XII.66r.), Konwencja o Prawach Dziecka ONZ (20.XII.89r.), konwencje i zalecenia MOP
pierwotne akty wspólnotowe
Traktat o EWWiS (18.IV.51r.), Paryż, założycielski, pierwsze regulacje PS, które głównie dotyczą przemysłu węglowego i stalowego: zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc w ponownym zatrudnieniu tych, którzy utracili pracę, wypłacanie odszkodowań, finansowanie przekwalifkowań zawodowych
Traktat o EWG (25.III.57r.), Rzym, regulacje problematyki socjalnej, główne zadanie: poprawa warunków życia i pracy ludności tworzącej wspólnotę (jak najlepsze zatrudnienie, kształcenie zawodowe, rozwój ubezpieczeń społecznych, ochrona przed wypadkami i chorobami zawodowymi oraz realizacja prawa zrzeszania się pracodawców i pracobiorców), poruszony problem równości kobiet i mężczyzn
Traktak o EuroAtom (25.III.57r.), zawiera szereg przepisów dotyczących ochrony i poprawy warunków pracy przed promieniowaniem
Jednolity Akt Europejski (17.II.86r.), Luksemburg, dokument rewidujący wcześniejsze traktaty założycielskie, podnosi zagadnienie warunków pracy, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracowników oraz dialogu pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, ochrona środowiska, przezwyciężenie barier technicznych związanych z niepełnosprawnymi
Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców (9.XII.89r.), Strasburg, prawa i obowiązki, regulacje dotyczące swobody poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, zatrudnienia i wynagrodzenia z pracę, przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, ochrona dzieci i młodzieży, problemy ludzi starszych oraz niepełnosprawnych, akt podwyższa poziom zobowiązań socjalnych państw członkowskich
Traktat o UE (7.II.92r.), Maastricht, wytyczył realizację PS w pewnych dziedzinach tj. zatrudnienie, poprawa waunków pracy, szkolenia i doskonalenia zawodowe, zasada pomocniczości
Traktat o UE (2.X.97r.), Amsterdam, po raz pierwszy dużo miejsca dla problematyki społecznej, uregulowanie kwestii zatrudnienia, edukacji, ochrony środowiska, polityki migracyjnej, ochrony zdrowia oraz ochrony praw człowieka i szeroko pojęta tolerancja
Instytucje UE związane z PS:
Rada UE - organ wykonawczy wspólnoty, który swoimi uprawnieniami ustawodawczymi dzieli się z PE, podejmuje akty prawne, które mają dwojaką formę: rozporządzeń, które są wiążące dla członków wspólnoty i muszą być wprowadzone do prawa krajowego, dyrektyw - wiążących co do treści, ala pozostawiających swobodę wyboru sposobu realizacji
Komisja Europejska - organ wykonawczy, zadanie główne - czuwanie nad właściwą aplikacją traktatów, przygotowywanie projektów prawnych dla RUE, publikuje od 1995r. w kilku językach raport generalny o działalności wspólnoty


(…)

… i w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, do najbardziej znanych należy amfetamina (pobudza organizm, spokrewniona z kokainą, zabija głód i zmęczenie), konopie indyjskie (kwiatostan wydziela żywicę - haszysz, liście - marihuana), kokaina, opium, heroina, extasy
najwięksi producenci - Laos, Tajlandia, Boliwia, Kolumbia, Pakistan, Afganistan, Turcja
najwięksi odbiorcy - USA, Szwajcaria, Holandia…
…, które wchodzą w skład Rady Europy, Centrum korzysta przede wszystkim z osiągnięć Europolu
krajowe organizacje i agendy rządowe też są w różnym stopniu zaangażowane w politykę antynarkotykową
najbardziej rozpowszechnione w Europie - marihuana i haszysz, grupa amfetamin, extasy
na przestrzeni ostatnich 7 lat w Europie Środkowo - Wschodniej obserwuje się duży wzrost narkomanii, szczególnie testowanie nowych…
… - wywołuje biedę i degradację - utrata kwalifikacji, sensu i celu życia, zaczyna się od spirali upadku (spadek dochodów - stres, izolacja społeczna - spadek kondycji fizycznej i intelektualnej - brak zaufania, izolacjonizm - marginalizacja)
bezrobocie długookresowe źle wpływa na życie rodzinne - częste konflikty, spadek autorytetu rodzicielskiego, rozwody, bezdomność, samobójstwa
bezrobotna rodzina…
… seksualne, przemoc w rodzinie; decydujący wpływ na patologie mają następujące kryteria:
dehumanizacja rzeczywistości
kryzys wartości
kryzys instytucji rządowych i pozarządowych
agresja
bezrobocie
korupcja
rozszerzanie się układów mafijnych
PRZESTĘPCZOŚĆ
zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary a popełnianych na obszarze danej jednostki terytorialnej, zjawisko to determinuje wiele czynników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz