Polityka Społeczna - Stopa ubóstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Społeczna - Stopa ubóstwa - strona 1 Polityka Społeczna - Stopa ubóstwa - strona 2 Polityka Społeczna - Stopa ubóstwa - strona 3

Fragment notatki:

"Dialog społeczny: relacje między partnerami społecznymi oraz ich stosunki dwustrone lub trójstronne z organami państwowymi; obejmuje komunikowanie sie przedstawicieli okreslonych grup czy kategorii społecznych, przyjmujace najczęściej zinstutucjonalizowana formą, którego celem jest negocjowanie konkretnych rozwiązń bądź polityk zmierząjących do rozwiązania określonych problemów."
"Ubóstwo- niezaspokojenie pewnych potrzeb na pożądanym poziomie ; wystepuje gdy pewnych potrzeb ludzkich nie można zaspokoić na akceptowanym społecznie poziomiedla danego kraju I w okreslonym czasie
rodzaje biedy: glęboka( utrwalona, bez nadziei), nowa ( płytka, przejściowa), nowa( lytka przekazywana nastepnamu pokoleniu), dawna( utrwalona w nowych warunkach), powracająca, płytka, ciągła, niepatologiczna z nadzieją"

Kwestia społeczna
zagadnienie dotyczące zmian w strukturze I organizacji społeczeństwa, zmian funkcji I rozpadu różnych instytucji życia społecznego:
aspekt etyczny- trwałośc systemów I norm społecznych, zagadnienia krzywdy I niesprwiedliwości dobra powszechnego I jednostkowego
aspekt ekonomiczny- zakres niezależności procesów gospodarczych od polityki społecznej
zamożność
Ubóstwo- niezaspokojenie pewnych potrzeb na pożądanym poziomie ; wystepuje gdy pewnych potrzeb ludzkich nie można zaspokoić na akceptowanym społecznie poziomiedla danego kraju I w okreslonym czasie rodzaje biedy: glęboka( utrwalona, bez nadziei), nowa ( płytka, przejściowa), nowa( lytka przekazywana nastepnamu pokoleniu), dawna( utrwalona w nowych warunkach), powracająca, płytka, ciągła, niepatologiczna z nadzieją
ubóstwo jako kwestia społeczna- charakterystyczne sytuacje, sprzężenia deprywacji ekonomicznych I pozaekonomicznych przybierają taką skalę I natężenie że staja sie atrybutem życia całych zbiorowości społecznych, wywierają destrukcyjny wpływ na klimat stosunków międzyludzkich I ogólne funkcjonowanie społeczenstwa.
Linia ubóstwa bezwzgęlnego wyzacza wartośc koszyka którego suma wyznacza pewnien poziom wytadtków standardowych :
minimum egzystencji-wartość koszyka dóbr którego suma wyznacza poziom wydatków standardowych, które pozwalają jedynie z fizyczną egzystencję, kwota poniżej tej granicy nie zapewni czlowiekowi trwałości życia, dobrego zdrowia I trwałosci wykonywania pracy; koszyk minimum egzystencji zawiera wydatki przede wszystkim na zywnośc, mieszkanie, a także na odzież leki I higiene na najnizszym poziomie .
Minimum socjalne- kwota koszyka dóbr, który pozwala nie tylko przeżyć ale także uczestniczyc w życiu społecznym; ten poziom wydatków umożliwa zakup żywności opłacenie mieszkania, posiadanie I wychowanie dzieci a także nawiązywanie więzi społecznych(uczestnistwo w edukacji, kulturze wypoczynku, korzystanie z transportu I łączności), zapobiega wykluczeniu społecznemu.
Relatywna linia ubóstwa ubogim jest ten który wydaje lub posiada o wiele mniej niz ci których wydatki są na śrdnim poziomie
subiektywna linia ubóstwa okreslana na podstawie opinii członków gospodarstwa domowego, których pyta sie o poziom dochodów niezbędnych wg nich do utrzyamania sie na minimalnym poziomie
Stopa ubóstwa- procent ludności lub rodzin w danej popoulacji o poziomie życia [onizej linii wyzanczonych dochodów
luka dochodowa wskazyje o ile przeciętne dochody uzyskiwane przez gosp domowe róznią sie od dochodów uznanych za minimalne, w ten sposób mierzy sie natęzenie ubóstwa
świadczenia społeczne- wszystkie środki finansowe, usługi I dobra rzeczowe, które służa zaspokojeniu potrzeb l

(…)

… pozamaterialnych, bywa że wysokiemu poziomow PKB towarzyszy pogorszenie niemateralnych aspektow życianp. Środowisko naturalne, nasilenie korków, eskalacje stresów, nie wuzględnia różnic w mnrd podziale pracy, PKB w przeliczeniu na USD: ukazuje astronomiczne rozpietości między krajami bogatymi I biednymi
PKB wg siły parytetu siły nabywczej: niższe rozpiętości zdecydowanie berdziej miarodajne wynki
HDI:zbudowany…
…- miary powszechności nauczania netto I brutto
PISA- program mnrd ceny umiejetności uczniów, obejmuje 15latkow I bada ich pod wzgledem umiejętności czytania ze zrozumieniem, matematyki I rozumowania w naukach przyrodniczych.
Wskaźnik udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym- jest to jeden zewskaxników strukturalnych w obszarze edukacji, którym posługuje się UE w celu monitorowania postepow państw…
…: powszechne( okregowe, regionalne,apelacyjne)sąd najwyższy; naczelny sąd administracyjnyi wojewódzkie sądy administracyjne; trybunał konstytucyjny, trubunał stanu.
Podmioty kontrolne: NIK- kontroluje z punktu widzenia legalności, gospodarnosci,celowości I rzetelności działań administracji rządowej I samorządu terytorialnego, NBP, państwowych I komunalnych osób prawnch, oraz innych jedn org korzystających…
…: zgromadzenia ogólnego, rady bezpieczeństwa, rady gospodarczo- społecznej , rady powierniczej I miedzynarodowego trybunalu sprawiedliwości. W strukturze Onz: UNESCO, , FAO, WHO, ILO, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNHCR.
Rada Europy- powołana w 1949 w celu realizacji idei jedności przez rzwój współpracy karjów we wszystkich dziedzinach,a w szczególnosci ochrony praw czlowieka, propagowanie pluralistycznej demokracji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz