Polityka społeczna-zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna-zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie wykładu zawiera takie informacje, jak: przedmiot, teorie i uwarunkowania polityki społecznej, zakres przedmiotowy polityki społecznej, dziedziny polityki społecznej, teorie polityki społecznej, teorie umowy społecznej, teorie ostatnich 100 lat, wkład Polaków w teorie, doktryny polityki społecznej, międzynarodowe uwarunkowania polityki społecznej, kategorie, wskaźniki i instytucje polityki społecznej, kategorie swoiste, polityka ludnościowa, polityka rodzinna, zróżnicowanie rodzin – klasyfikacja.

POLITYKA SPOŁECZNA
PRZEDMIOT, TEORIE I UWARUNKOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ
polityka społ.
-treści teoretyczne
-praktyka
PS jako nauka - naukowa teoria oraz określenie metodologii i metod badawczych zajmujących się zagadnieniem potrzeb materialnych i duchowych człowieka (i grup społ) na okr. etapie rozwoju państwa i z uwzględnieniem geofizycznych i kulturowych uwarunkowań.
PS jako praktyka - mówi o działalności państwa i org. społ. w dziedzinie kształtowania warunków bytu i pracy zmierzających do optymalnego zaspokojenia indywidualnych i społ. potrzeb.
Co je łączy a co konfliktuje?
-teoria powinna podsuwać rozwiązania praktyce
-nie powinno być za dużo konfliktów (chyba, że teoria nie sprawdza się w praktyce)
CEL PS - przyczynianie się do powstawania postępu społ.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY PS
PS jako nauka wyróżnia takie sfery jak:
-sferę bytu
-sferę niematerialną
-sferę psychospołeczną (potrzeba aktywności społ, satysfakcja z pracy itp.)
PS jako praktyka wyróżnia sfery:
-sfera pracy
-sfera dobrobytu
sfera kultury społ
-sfera ładu społ
DZIEDZINY PS
-polityka ludnościowa (wraz z pol. rodzinną)
-polityka zatrudnienia (wraz z pol. płac, warunków pracy, ochrony pracy)
-polityka mieszkaniowa
-polityka ochrony zdrowia
-polityka oświatowa
-polityka kulturalna
-polityka zabezpieczenia społ. i opieki społ
-polityka ochrony środowiska naturalnego
-polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii społ
TEORIE PS
TEORIE UMOWY SPOŁ
odpowiadają na pytanie dlaczego państwo musi przejmować na siebie różne obowiązki społ
koncepcja NOZICKA - teoria państwa minimalnego
zał. 1.każda jednostka posiada naturalne prawa i obowiązki 2.jeżeli te prawa mają się zmienić to musi istnieć przyzwolenie jednostki
-konkluzją jest stwierdzenie, że jednostki zrezygnują z części swych praw naturalnych w imię obrony innych
-autor jest zwolennikiem państwa minimalnego - min cedowanie uprawnień - bliskie koncepcji państwa nocnego stróża - przeciwnik państwa socjalnego
koncepcja RAWLSA - teoria zasłony niewiedzy
-autor stwierdza, że zasłona niewiedzy powoduje iż jednostki nie są w stanie ocenić co jest dla nich dobre a co nie
-w rezultacie są skłonne opierać się na pewnych zasadach ogólnych gwarantujących wszystkim członkom społ. sprawiedliwe uczestnictwo w korzyściach (np. obowiązek szkolnictwa)
koncepcja BUCHANANA - teoria powstania państwa i jego funkcji
-odwołuje się do społeczności pierwotnej (totalna dzicz - gwałty, kradzieże, zabójstwa)
-istnienie społ. anarchii wymusza zawarcie kontraktu z państwem co prowadzi do utworzenia instytucji respektujących przyjęte reguły


(…)

… społ (doraźność działania - działamy gdy nas do tego zmusza społeczeństwo)
Odłamy:
-polityka empiryczna
-paternalizm
-koncepcja demokratyzacji polityki społ. (wyrównywanie szans drógą upowszechnienia własności)
ad 2 SOCJALIZM
-w definicji widać nastawienie na sprawy społ, ale różnie równość społ jest spostrzegana
Odłamy:
-socjalizm utopijny
-anarchizm (lub socjalizm bezpaństwowy)
-humanizacja polit. społ.
ad 3 KATOLICYZM
wpływ miały elementy:
-katolicyzm społ. (czynne rozw. problemów społ. przez księży)
-pierwsze encykliki społ (Rerum Novarum - koniec XIX w.)
-katolicki personalizm społ podkreślający znaczenie osoby w życiu społ oraz jej pierwszeństwo przed społeczeństwem
-encykliki II soboru watykańskiego (Mater et Magistra, Pacem in Terris)
-encykliki posoborowe (Laborem Exercens 1981)
Zasady…
… dziecka
-zasiłki wychowawcze i warunki ich przyznawania
-ulgi na rzecz rodzin wielodzietnych
-dofinansowanie żłobków, przedszkoli
-zasiłki na dzieci chore i kalekie
-preferencje mieszkaniowe dla rodzin wielodzietnych
-stypendia dla dzieci i młodzieży
3.wychowawcze np.
-zabieganie o wyższy prestiż społ macierzyństwa i rodziny wielodzietnej
-prowadzenie wychowania seksualnego w ramach zajęć szkolnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz