polityka społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5341
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polityka społeczna - strona 1 polityka społeczna - strona 2 polityka społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Całość zawiera 5 stron i poruszone zostały na nich takie tematy jak: zakres polityki społecznej, aspekty polityki społecznej, liberalizm, socjalizm, gospodarka rynkowa, aspekty polityczne zatrudnienia, ochrona pracy, aspeky bezrobocia, społeczne problemy rodziny, ubóstwo, Europejskie ramy kwalifikacji, poziomy odniesienia, ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe, zabezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia osobowe i majątkowe ludności, procesy rehabilitacyjne, patologie społeczne, przestępczość w Polsce, przestępczość nieletnich, alkoholizm u dzieci i młodzieży

Polityka społeczna nie ma jednoznacznej definicji. Rozumie się ja jako celowa działalność państwa i innych instytucji w dziedzinie kształtowania optymalnych warunkow zycia i pracy ludności oraz stosunków. wszystko dotyczy bytu, rozwoju, wspolnego dzialania podmiotów realizujących te cele. Potrzeby: związane ze sferą bytu, potrzeby sfery niematerialnej, potrzeby o charakterze psychospołecznym Zakres przedmiotowy polityki społecznej H. Maslow klasyfikuje potrzeby ludzkie: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności grupy społecznej i miłości, akceptacji, samourzeczywistnienia, wiedzy i rozumienia, estetyczne.Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych stwierdza, ze zadne z podstawowych praw człowieka nie może być ograniczone. Wśród tych podstawowych praw są: 1. prawo do pracy (stwarzanie możliwości utrzymania się z pracy swobodnie wybranej lub przyjętej) 2. prawo do zabezpieczenia społecznego (np. ubezpieczenia, udzielanie pomocy rodzinie) 3. prawo do odpowiedniego standardu życia (np. stałe polepszanie warunków bytowych, wysoki poziom ochrony zdrowia, poprawa higieny środowiska, zapobieganie chorobom epidemicznym) 4. prawo do nauki (obowiązkowe, bezpłatne dla wszystkich nauczanie początkowe, dazenie do bezpłatnego i powszechnego nauczania średniego, dazenie do dostępności nauczania wyższego) 5. prawo do udziału w zyciu kulturalnym (ochrona interesów moralnych i materialnych wynikających z pracy naukowej, poszanowanie swobody prowadzenia badan naukowych)
Demograficzne aspekty polityki społecznej Trzy typy polityki ludnościowej: 1. polityka pronatalistyczna (osiagniecie największego liczebnego wzrostu ludności) 2. p. antynatalistyczna (utrzymanie reprodukcji zawężonej) 3. p. neutralna (dbałość o strone jakościową procesów ludnościowych przebiegających w ramach reprodukcji prostej). Polityka ludnosciowa jest realizowana z wykorzystaniem różnorodnych środków i instrumentow. Można dostrzec w nich grupy:
- prawne (akty promujące produkcje oraz sprzedaz środków antykoncepcyjnych, lub zakaz takich działań, zakaz lub ograniczona zgoda na aborcje, określenie min. wieku zwarcia małżeństwa, akty określające uzyskanie rozwodu, ochrona prawna kobiety ciężarnej, urlopy macierzyńskie, wychowawcze i opiekuńcze)
- ekonomiczne ( zasilki, ulgi, dofinansowania, stypendia)
- wychowawcze (zabieganie o większy prestiż macierzyństwa, wychowanie seksualne w szkole, dostep do literatury rodzinnej i seksuologii)
Istotna rzeczą w polityce ekonomicznej jest wybór środków i instrumentów za pomoca których ta polityka jest realizowana. polityka ludnosciowa powinna wielokierunkowo oddziaływać na postawy i opinie społeczeństwa wobec rodziny.
Liberalizm to doktryna charakterystyczna dla ustroju kapitalistycznego. Dominują poglady: nieskrępowana wolność jednostki,własność prywatna jako wartość najwyższa, bogacenie się człowieka jest wiodącym celem w życiu, pozytywnie ocenia się kreatywność jednost

(…)

… społecznej oraz powstawanie nowych. Praca wymaga dobrego przygotowania ogólnego, zawodowego oraz wysokich kwalifikacji zarówno w momencie podejmowania pracy jak i w czasie jej kontynuowania. Powoduje to, że rozwój gospodarczy ododziałujena polityke oświatową, na kształcenie, a także na kierunki dokształcania.
Aspekty polityczne zatrudnienia sprawna polityka zatrudnienia dzieki odpowiednim srodkami metodom przekłada się na wzrost wydajności pracy.Sprawna i kompletna polityka zatrudnienia zajmuje się następującymi zagadnieniami: ustawodawstwo pracy i przepisy regulujące funkcjonowanie rynku pracy,przeciwdziałanie bezrobociu,struktura zatrudnienia,sterowanie rynkiem pracy,poradnictwo zawodowe, przekwalifikowanie zawodowe. do narzedzi polityki zatrudnienia, których celem jest umożliwienie i stymulowanie…
… emerytalnego to zreformowany Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) będący w dyspozycji Zakładu Ub. społecznych (ZUS). Składka na ubezpieczenie w tej części systemu jest płacona obowiązkowo.Przyszły emeryt gromadzi na indywidualnym koncie uprawnienia emerytalne, które cały czas są waloryzowane.Emeryturę dozywotnią FUS będzie wypłacał ZUS. Filar drugi to Otwarte Fundusze emerytalne (OFE) zarządzane…
…, sprzyjających czystej grze rynkowej. Państwo zapewnia minimum każdemu obywatelowi. Społeczna gospodarka rynkowa stanowi trzecią drogę dzięki której można uniknąć zarówno błędó i braków niczym nieskrępowanego liberalizmu z jednej strony, z drugiej zaś- sterowanego centralnie socjalizmu. W gospodarce rynkowej zdarza się, że niektórzy obywatele nie będą w stanie nabyć pewnych ważnych dóbr w powodu ich cen…
… w trosce państwa o byt ludności i spełniają funkcje: przezornościową, samopomocową, kompensacyjną, redystrybucyjną, prewencyjną wychowawczą. Stosuje się podział ubezpieczeń ludności na trzy grupy: 1.dobrowolne ub. majatkowe (ubezpieczenie od zdarzeń losowych,od kradzieży z włamaniem,od odpowiedzialności cywilnej,turystyczne,transportowe,upraw rolnych ogrodniczych itd.) 2. dobrowolne ub. osobowe…
… społecznej w kierunku wystapienia równości wszystkich obywateli nie udało się nigdzie na swiecie. Polski realny socjalizm to likwidacja analfabetyzmu, dostępność oswiaty. Następujące wydarzenia: protesty robotników w sprawie placy i pracy w Poznaniu w czerwcu 1956r., protesty przeciwko podwyżkom cen w grudniu 1970r., rejestracja Niezależnego Samorządnego Zawiązku Zawodowego „Solidarność”, rozpad ZSRR…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz