Zadania i wartości polityki społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i wartości polityki społecznej - strona 1 Zadania i wartości polityki społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Zadania polityki społecznej
Aspekt politologiczny - utrzymanie spokoju społecznego;
Aspekt socjologiczny - powodowanie zmian w strukturze społecznej;
Aspekt psychologiczny - zaspokajanie potrzeb społecznych/
Dualizm polityki społecznej
Polityka socjalna, a polityka społeczna:
Polityka socjalna (np. mieszkania komunalne) zawiera się w polityce społecznej (np. szkoły wyższe, kultura, ochrona środowiska). Jednocześnie polityka społeczna wywodzi się od polityki socjalnej.
Polityka społeczna jako praktyka/polityka społeczna jako nauka.
Polityka społeczna jest nauką, gdyż jest idiograficzna, społeczna, empiryczna i praktyczna.
Polityka społeczna - celowa działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania życia i pracy ludzi oraz stosunków społecznych, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa społecznego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu oraz zapewnienie ładu społecznego.
Wartości polityki społecznej:
Stosunki społeczne (sprawiedliwość społeczna, równość społeczna, solidarność)
Stan zaspokojenia potrzeb (bezpieczeństwo socjalne, dobrobyt, zdrowie);
Instytucje społeczne (samorządność, podmiotowość człowieka, partnerstwo, dobro wspólne);
Stosunki między człowiekiem a przyrodą (praca, równowaga ekologiczna).
Niebezpieczeństwa wynikające z posługiwania się wartościami:
Konflikt między wartościami;
Posługiwanie się wartościami ideologizuję politykę społeczną;
Negatywne skutki.
Wartości zrośnięte:
Sprawiedliwość;
Traktowana na równi z zasadą państwa demokratycznego.
Sprawiedliwa nierówność - nierówne rozłożenie pewnej cechy, by realizować sprawiedliwość.
Zasady sprawiedliwości polityki społecznej wg J. Hrynkiewicza:
Największe korzyści uzyskują ci, którzy są w najgorszej sytuacji;
Otwarcie dla wszystkich, możliwość osiągnięcia pozycji społecznych o najwyższym statusie (bez protekcji);
Stworzenie możliwości realizacji planów życiowych;
Podnoszenie poziomu gwarantowania wszystkim minimum, w celu rozwoju, zmniejszania nierówności.
Równość;
Równość miar (wobec prawa, równość liberalna)
Równość sytuacji;
Równość szans.
Solidarność;
Społeczna nauka Kościoła, socjaldemokracja, altruizm, wspólnota interesów społecznych, obowiązek działań solidarnych - dzielenia się dochodem.
Podatek progresywny, organizacje pozarządowe - działalność bez przymusu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz