Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej - strona 1 Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej - strona 2 Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej - strona 3

Fragment notatki:

Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej
Polityka społeczna bada kwestie społeczne.
Kwestie społeczne:
Pauperismus - ubóstwo, zła sytuacja ludności wiejskiej
Arbeite frage - sytuacja robotników
Wspólna kategoria: soziale frage (public issue)
Kwestia społeczna (l.poj.) - problem epoki, położenie klasy robotniczej
Kwestie społeczne (l.mn.) - inne problemy (wieś, kobiety, Żydzi)
OBECNIE:
Kwestie społeczne - ponieważ nie ma jednej zasadniczej. PS musi się nimi zajmować. Problem społeczny - jest ich wiele (ONZ wydało „Encyklopedię Problemów Światowych Ludzkiego Potencjału) - zawierającą ok. 12 tys. problemów)
Danecki: Kwestie społeczne - te problemy społeczne, które odznaczają się szczególną dotkliwością dla potencjału osobowego społeczeństwa.
Klasyfikacja:
Przedmiotowe:
Z czym społeczeństwo ma problem: bezrobocie, ubóstwo, zdrowie, mieszkania, edukacja, patologie.
Podmiotowe:
Kto ma problem: ludność wiejska, osoby niepełnosprawne.
Stopniowalność:
Stygmatyzacja:
Wyłączenie z grupy społecznej. Negatywny charakter.
Marginalizacja:
Brak uczestnictwa jednostek lub grup społecznych w różnych wybranych sferach życia, np. kultura, rynek pracy, potrzeby mieszkaniowe.
Ekskluzja:
Brak uczestnictwa w jakiejkolwiek sferze życia społecznego (bezdomni).
Ubóstwo
Rodzaje
Obiektywne/subiektywne;
Masowe/enklawowe
Bezwzględne/względne
Bzw - podstawowe potrzeby człowieka, takie same na całym świecie
Wz - relatywne na tle społecznym
Zawinione/niezawinione
Kryteria:
USA:
Udział w strukturze wydatków - 1/3 wydatków na żywność gospodarstwa domowego, sztywna część budżetu. 4-5% USA, 5-15% Europa Zachodnia, ok. 20% Polska
Kanada:
62,5% wydatków na podstawowe potrzeby: wyżywienie, mieszkanie, ubranie
Europa (Niemcy):
50% dochodu danego typu gospodarstw domowych, np.: średnia dochodu rodziny 2+2
W pozostałych krajach Europy 40/50/60% dochodu lub średnich wydatków.
Polska:
Ubóstwo relatywne, subiektywne, ustawowe.
Minimum egzystencji - koszyk dóbr i usług, który umożliwia przeżycie w stanie zdrowia i zdolności do pracy.
Żywność
Mieszkanie (7 m kw. na osobę)
Odzież i obuwie (bielizna osobista, 2 pary butów)
Leki, środki higieniczne


(…)

… i zdolności do pracy.
Żywność
Mieszkanie (7 m kw. na osobę)
Odzież i obuwie (bielizna osobista, 2 pary butów)
Leki, środki higieniczne
Wydatki na naukę
400 zł - skrajna bieda, 5-6%
Minimum socjalne - koszyk dóbr i usług umożliwiający posiadanie i wychowywanie potomstwa oraz utrzymanie więzi ze społeczeństwem (aktywność we wszystkich aspektach życia).
Ok. 50%
Mieszkanie niewłasnościowe, sprzęt gospodarstwa domowego
Zdrowie (publiczna służba zdrowia)
Kultura - abonament, 1 gazeta, 1 tygodnik, 1 książka na mieszkańca
Wypoczynek
Transport i łączność (ale nie samochód, nie komputer i nie telefon)
Ubóstwo relatywne - ok. 20%
Ubóstwo subiektywne 30-35%
Ubóstwo ustawowe - próg dochodowy umożliwiający dostanie zasiłku - 21-22%
Zwykle dane są zawyżone, gdyż:
Uposażenie dobre, ale zmiana pracy
10-15% szara strefa
Struktury koszyków nie pokrywają się
Struktura:
W Polsce mam doczynienia ze zróżnicowaniem przestrzennym (warmińsko-mazurskie, czy świętokrzyskie są biedne), ubóstwo jest częstsze na wsi. Uboższe są także gospodarstwa domowe z bezrobotnymi.
Na początku lat 90. nie było ubogich z wykształceniem wyższym, obecnie różnice się zmniejszają.
Znaczenie ma również: stan zdrowia, liczba osób w gospodarstwie domowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz