METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH  I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE - strona 1 METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH  I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE - strona 2 METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH  I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE - strona 3

Fragment notatki:

METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE Metody wyznaczania granicy ubóstwa w ujęciu klasycznym
1.1. Dochody a wydatki jako mierniki zamożności
1.2. Absolutne granice ubóstwa
1.2.1. Metoda potrzeb podstawowych ( basic needs approach )
1.2.2. Metoda wskaźnika wydatków żywnościowych ( food expenditure rate method )
1.2.3. Metoda zapotrzebowania na energię dostarczaną w pożywieniu ( food energy intake method )
1.3. Relatywne granice ubóstwa
1.3.1. Metoda stałej części mediany lub średniej arytmetycznej dochodów
1.3.2. Metoda kwantyla rozkładu dochodów 1.4. Subiektywne granice ubóstwa
1.3.1. Metoda lejdejska
1.3.2. Metoda subiektywnej linii ubóstwa
1.5. Oficjalne granice ubóstwa
Metody identyfikacji ubogich w ujęciu wielowymiarowym
DOCHODY A WYDATKI JAKO MIERNIKI ZAMOŻNOŚCI Wady dochodu jako miernika zamożności
zaniżanie rzeczywistych dochodów przez gospodarstwa domowe, wynikające przede wszystkim z nieujawniania dochodów z tzw. szarej strefy gospodarczej podleganie dochodu znacznie silniejszym niż konsumpcja wahaniom sezonowym, szczególnie w przypadku gospodarstw domowych rolników
Wady wydatków jako miernika zamożności
zaniżanie w deklaracjach gospodarstw domowych niektórych wydatków, w tym radykalnie w przypadku wydatków na alkohol i wyroby tytoniowe
ABSOLUTNE GRANICE UBÓSTWA PODEJŚCIE POTRZEB PODSTAWOWYCH (B. S. Rowntree, M. Orshansky) Etapy szacunku: kalkulacja koszyka żywnościowego
określenie minimalnych, niezbędnych wartości odżywczych i kalorycznych żywności dla gospodarstwa domowego,
określenie zestawu ilościowego koszyka artykułów żywnościowych zapewniających zdefiniowane minimum wartości odżywczych i kalorycznych,
wycena, w formie pieniężnej, koszyka artykułów żywnościowych,
określenie granicy ubóstwa (minimalnego poziomu dochodów zapewniającego zaspokojenie potrzeb podstawowych) poprzez:
wycenę w formie pieniężnej pozostałych potrzeb podstawowych (mieszkanie i odzież itd.),


(…)

… zamożności społeczeństwa i jego styl życia.
MINIMUM EGZYSTENCJI I MINIMUM SOCJALNE
Kategorie minimum socjalnego oraz minimum egzystencji wyznaczają różne standardy poziomu zaspokojenia potrzeb życiowych i są szacowane przy odmiennych założeniach metodycznych Obie kategorie, pomimo różnych założeń metodycznych, bazują na normatywnych modelach zaspokajania podstawowych potrzeb gospodarstw domowych
Wartości minimum socjalnego oraz minimum egzystencji stanowią sumę wydatków niezbędnych do nabycia koszyków dóbr uznawanych za minimum
MINIMUM SOCJALNE
Zawartość koszyka stanowiąca podstawę ustalania minimum socjalnego powinna zapewnić takie warunki bytowe gospodarstwa domowego, które umożliwiają nie tylko reprodukcję jego sił życiowych oraz posiadanie i wychowanie dzieci, ale również utrzymanie więzi…
… minimum socjalnego i minimum egzystencji.
Grupy potrzeb
Minimum socjalne
Minimum egzystencji
Ochrona zdrowia i higiena osobista
Korzystanie tylko z nieodpłatnych usług zdrowia; zakupy leków w przypadku sporadycznych zachorowań oraz związanych z elementarną profilaktyką; zakupy podstawowych środków dla utrzymania higieny osobistej, kosmetyków (tylko krem do twarzy i rąk); usługi fryzjerskie (2-3 razy…
…. Wysokość minimum egzystencji i minimum socjalnego dla wybranych typów gospodarstw domowych w 2008 r.
Kategoria Granica ubóstwa w zł
gospodarstwa pracownicze
gospodarstwa emeryckie
1-osob.
M+K/2
2-osob.
M+K
3-osob.
M+K+ Dmł
3-osob.
M+K+
Dst
4-osob.
M+K+ Dmł+
Dst
5-osob.
M+K+Dmł+2x
Dst
1-osob.
M+K/2
2-osob.
M+K
Minimum egzystencji
413,2
690,5
998,8
1091,8
1402,0
1804,7
389,5
643,8
Minimum socjalne
865,1…
…, potrzebne do powiązania "końca z końcem" jako funkcję liczby osób w gospodarstwie i jego rzeczywistego dochodu rozporządzalnego,
przyjmujemy, że powyższa zależność ma charakter potęgowy,
sprowadzamy funkcję do postaci liniowej za pomocą logarytmowania uzyskując:
gdzie:
ymin - dochód minimalny netto, deklarowany przez gospodarstwo domowe, potrzebny do powiązania "końca z końcem",
y - dochód rozporządzalny netto gospodarstwa,
L - liczba osób w gospodarstwie domowym,
α0, α1, α2 - parametry funkcji regresji.
wyznaczamy subiektywną linię ubóstwa dla L-osobowego gospodarstwa domowego jako taką wartość dochodu, oznaczoną przez , dla której zachodzi:
szacujemy wartości linii ubóstwa na podstawie wzoru:
gospodarstwo domowe L-osobowe uznajemy za ubogie, jeśli jego rzeczywiste dochody rozporządzalne są mniejsze…
….
gospodarstwo 4-osob. (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 14)
2007
2008
2007
2008
573
621
1547
1676
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2009).
WADY I ZALETY
łatwość obliczeń
uwzględnianie wyłącznie nierówności w rozkładzie dochodów gospodarstw domowych
KWANTYLE ROZKŁADU DOCHODÓW
Gospodarstwo domowe traktowane jest jako ubogie, gdy jego dochód jest mniejszy od określonego kwantyla rozkładu dochodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz