Efektywność, użyteczność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efektywność, użyteczność - strona 1 Efektywność, użyteczność - strona 2

Fragment notatki:


Cel gospodarowania w skali makroekonomicznej:
-osiągnięcie dobrobytu (trudnego do zdefiniowania)
Dobrobyt to maksymalizacja użyteczności.
W= f(Uᵃ, U ᵇ) = maksymalizacja
Uᵃ= f(Xᵃ, Yᵃ)
Uᵇ=f(Xᵇ,Yᵇ) użyteczność osoby b zależy od ilości konsumowanych dóbr i preferencji
Potrzeby są nieograniczone a dobra ograniczone. Dobrobyt w Polsce jest większy niż np. w Burkina Faso, gdyż w PL możliwość wytworzenia dóbr i usług jest większa niż w BF.
Technologia produkcji to sposób połączenia czynników wytwórczych.
X= f(Kᵡ, Lᵡ) Y= f(Kᵞ, Lᵞ) K to kapitał a L to praca
Kᵡ+ Kᵞ≤ K (zasoby kapitału)
Lᵡ + Lᵞ≤ L (zasoby pracy)
Cały system powinien funkcjonować efektywnie a zarazem sprawiedliwie.
Efektywność- osiąganie lepszych rezultatów z jednostki nakładów
efekty
Efektywność = Nakłady
Sprawiedliwość jest trudna do zdefiniowania.
Efektywność w sensie Pareto:
Grupa jednostek zwiększa swój dobrobyt przechodząc ze stanu A do stanu B jeżeli wszystkie jednostki są bardziej zadowolone w stanie B. wersja słaba
Grupa jednostek zwiększa swój dobrobyt przechodząc ze stanu A do stanu B jeżeli przynajmniej jedna jednostka jest w lepszej sytuacji w stanie B, a żadna jednostka nie jest w gorszej. Wersja silna
Efektywność nie równa się sprawiedliwość
Czy rzeczywiście gospodarka działa efektywnie?
W systemie ekonomicznym z doskonałą konkurencją i kompletnością rynku, stan równowagi jest optymalny w rozumieniu Pareto.
Konkurencja doskonała:
-doskonała informacja (o produkcie, o przyszłości, o cenie)
- ilość podmiotów powinna być taka by żaden nie miał wpływu na cenę ani ze strony popytu ani ze strony podaży
- wielkość przedsiębiorstw- ich siła rynkowa ( wielkie przedsiębiorstwa w razie niepowodzenia inwestycji mogą przenieść koszty na inny asortyment lub rynki, mają możliwość ograniczenia konkurencji np. przez wykup; mogą wykreować modę- oddziaływać na preferencje konsumentów)
Dlaczego rynki nie są doskonałe?
- powiązania między światem biznesu i polityki (siłą ekonomiczną i siłą polityczną)
- brak barier wejścia i wyjścia
- brak kompletności rynku (brak podaży lub popytu)
Efekty zewnętrzne - brak płatności za otrzymaną korzyść lub wyrządzoną stratę
Dobra publiczne- nieopłacalne do produkcji na wolnym rynku
-asymetria informacji
-koszty transakcyjne
Niesprawności rynku mikroekonomiczne:
-brak konkurencji doskonałej
-brak kompletności rynku
-zwiększenie nierówności
Niesprawności rynku makroekonomiczne:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz