Opracowanie pytań na egzamin - polityka regionalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań na egzamin - polityka regionalna - strona 1 Opracowanie pytań na egzamin - polityka regionalna - strona 2 Opracowanie pytań na egzamin - polityka regionalna - strona 3

Fragment notatki:

1. Za prawidłową realizacje programu operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej odpowiedzialność ponosi? a) Instytucja Zarządzająca b) Wspólny Sekretariat Techniczny c) Instytucja Audytowa d) Komitet Monitorujący 2. Innowacje to zjawisko? a) niezamierzone b) przypadkowe c) celowe d) niekoniecznie korzystne 3. Średnia liczbę ludności ma obszar wsparcia Programu? a) Polska-Brandenburgia b) Polska-Saksonia c)Czechy-Polska 4. Białoruś jest partnerem Programu? a) Południowy Bałtyk b) Europa Środkowa c) BSR 5. Ramowa Dyrektywa Wodna wpłynęła na kształt dokumentu programowego Programu Operacyjnego? a) Kapitał Ludzki b) dla województwa zachodniopomorskiego c) Czechy-Polska d) Infrastruktura i Środowisko 6.Szkolenia członków zespołów zajmujących się wyłapywaniem z ekosystemów Lubelszczyzny osobników gatunków gadów pochodzących z Azji jest możliwe m.in. w ramach projektu który zdobywa dofinansowanie z? a) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej d) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 7. Między innowacjami a wzrostem gospodarczy panują relacje? a) jednostronnego pobudzenia b) dysharmonii c) wzajemnego pobudzenia d) indyferentne 8. P. Drucker za źródło przewagi konkurencyjnej uważa? a) zasoby materialne b) informacje c) wiedzę d) intuicję 9. Założenia 3x20 do 2020 są częścią polityki UE? a) rolnej b) zagranicznej c) energetycznej d) rybołówstwa 10. Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa łódzkiego jest? a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji b) sejmik wojewódzki województwa łódzkiego c) minister Rozwoju Regionalnego d) zarząd województwa łódzkiego 11. Organizacja ucząca się zorientowana jest na? a) antycypowanie zmian b) kulturę organizacyjną stabilizującą dotychczasowe zachowania c) doraźne pozyskiwanie zasobów wiedzy d) ochronę wiedzy przed przejęciem jej przez inne podmioty 12. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej? a) jest konfederacja państw b) jest federacją państw c) jest osobą prawną d) nie jest osobą prawną 13. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zwalczania ptasiej grypy zawiera? a) Ramowa Dyrektywa Wodna b) dyrektywa siedliskowa c) dyrektywa ptasia d) żaden powyższy 14.Zaniechanie poboru podatku to forma? a) pomocy publicznej b) działalności charytatywnej c) niedozwolonej pomocy publicznej d) odszkodowania 15.Finansowania ciągłe i odnawialne w zakresie innowacji trwałych w obrębie miast umożliwia? a) JESSICA b) JASPERS c) JEREMIE d) żadna z wymienionych 16. W ramach polityki regionalnej UE kładzie nacisk na wzmacnianie spójności? a) przestrzennej b) etnicznej c) społecznej d) żadne z wymienionych 17. Do dofinansowania z EFS w ramach celu konkurencyjność regionalna i zatrudnienie kwalifikują się wydatki na? a) innowacje b) program ochrony świadków ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz