Koncentracja merytoryczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncentracja merytoryczna - strona 1

Fragment notatki:

Koncentracja merytoryczna Polityka spójności jest traktowana jako podstawowy instrument dla osiągania wskaźników Strategii Europa 2020.
Zakłada się, że realizacja działań interwencyjnych polityki spójności powinna koncentrować się na 11 celach tematycznych:
Wspieranie B+R oraz innowacyjności
Poprawa dostępności oraz użytkowania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT)
Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Wsparcie przechodzenia do gospodarki niskowęglowej
Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom
Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wykorsystania zasobów naturalnych
Promowanie zrównoważonego transportu oraz eliminowanie wąskich gardeł w ramach podstawowej sieci infrastrukturalnej
Promowanie zatrudnienia oraz wspieranie mobilności i rynku pracy
Promowanie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie ubóstwu
Inwestowanie w edukację, kompetencje oraz uczenie się przez całe życie
Podnoszenie zdolności instytucjonalnej oraz administracyjnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz