Odnowiona strategia zrównoważonego rozwoju UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnowiona strategia  zrównoważonego rozwoju UE - strona 1 Odnowiona strategia  zrównoważonego rozwoju UE - strona 2 Odnowiona strategia  zrównoważonego rozwoju UE - strona 3

Fragment notatki:W czerwcu 2001 r. Rada Europejska, obradująca w Göteborgu, zatwierdziła zaproponowaną przez Komisję Strategię UE dotyczącą Zrównoważonego Rozwoju (SZR), która stanowiła uzupełnienie przyjętej rok wcześniej Strategii Lizbońskiej. SZR dotyczyła sposobów zapewnienia dobrobytu oraz rozwoju gospodarczego Europy w obliczu takich wyzwań jak zmiany klimatu, ubóstwo czy zagrożenia dla zdrowia...

Do głównych celów odnowionej SZR zalicza się działania w zakresie: ochrony środowiska, sprawiedliwości i spójności społecznej, dobrobytu gospodarczego oraz realizacji zobowiązań w skali międzynarodowej.

W nowej SZR wyodrębniono siedem kluczowych wyzwań w obszarze polityki gospodarczej, ekologicznej i społecznej:
* ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii
* zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony środowiska oraz spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa...

Przyczyny powstawania zagrożeń dla środowiska naturalnego :
-Nadmierna koncentracja ruchu turystycznego w czasie i na danym obszarze,
-Nieprawidłowo zlokalizowana baza turystyczna,
-Złe formy organizacji wypoczynku,
-Brak kultury turystycznej...

Działania prośrodowiskowe a kształtowanie wizerunku hotelu
Poważnym argumentem przemawiającym za potrzebą rozszerzenia polityki prośrodowiskowej jest wzrost poziomu świadomości ekologicznej i wkraczanie we wszystkie możliwe rodzaje działalności człowieka...

Ogólnoeuropejska sieć obszarów chronionych, jaką jest Natura 2000, powołana została dla zachowania najcenniejszych przyrodniczo fragmentów naszego kontynentu. Koncepcja sieci Natura 2000 powstała w oparciu o rozpoznanie dwóch niepokojących zjawisk...(…)

… na niedyskryminujących zasadach ,
stworzenie społeczeństwa opartego na integracji społecznej, uwzględniającego solidarność między pokoleniami oraz w ramach pokoleń, a także zagwarantowanie wysokiej jakości życia obywateli aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju na forum międzynarodowym oraz zapewnienie zgodności wewnętrznych i zewnętrznych polityk UE z zasadami zrównoważonego rozwoju, jak również z podjętymi przez UE…
…) - wycofywanie niekorzystnych dla środowiska subsydiów, -internalizację zewnętrznych kosztów środowiskowych, -zwiększanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), -opracowanie i wdrożenie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych, -wspieranie badań naukowych i rozwoju technologii przyjaznych środowisku,
-poprawę efektywności energetycznej produkcji i produktów. Wpływ obiektu hotelarskiego…
… lat, oraz określa dziedziny, w których konieczne jest podjęcie dalszych prac. Obecny kryzys gospodarczy stwarza wyjątkową możliwość stworzenia nowej zrównoważonej gospodarki dzięki inteligentnemu ekologicznemu rozwojowi. Mam nadzieję, że ten przegląd będzie stymulować debatę nad najlepszymi rozwiązaniami w takich dziedzinach jak zużycie energii w transporcie, ograniczanie różnorodności biologicznej i degradacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz