Okres lat 90 - Phare struder i Phare CBC.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres lat 90 - Phare struder i Phare CBC. - strona 1 Okres lat 90 - Phare struder i Phare CBC. - strona 2

Fragment notatki:

Okres lat 90-tych PHARE - Polsko-Węgierski Program Restrukturyzacji Gospodarczej (Poland-Hungary Assistance to Restructuring of Their Economies). Zasięg terytorialny został szybko rozszerzony na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
Polska w ramach tego programu pozyskała około 2 mld Euro , tj. około 27% całego budżetu Programu PHARE. Rocznie trafiało średnio około 200 mln Euro do Polski.
Najważniejszą interwencją, która pochłonęła 1/3 środków programu była infrastruktura techniczna. Około 16-17% wydano na edukację, szkolenia i badania, restrukturyzacja przedsiębiorstw i rozwój sektora prywatnego zajęła trzecie miejsce w zestawieniu wydatków programu PHARE
Czwarty wyróżniający się obszar to rolnictwo.
W Polsce realizowano ponad 50 różnych akcji w ramach PHARE.
Program PHARE był programem bardzo skomplikowanym.
Phare - Programy - Podprogramy - Cele
Zasadniczy podział zrealizowanych programów:
Programy narodowe
Programy transgraniczne
Programy wielonarodowe
Programy horyzontalne
Do najważniejszych programów zaliczyć można PHARE-STRUDER oraz PHARE-CBC. Program PHARE-STRUDER był najważniejszym programem unijnym wspierającym w Polsce rozwój regionalny w okresie lat 90-tych.
Budżet programu wynosił około 80 mln Euro a interwencja skutkowała realizacją inwestycji na sumę około 200 mln Euro dzięki zasadzie komplementarności. Głównymi kierunkami wsparcia były: Budowa sieci agencji rozwoju regionalnego w Polsce w tym usprawnienie PARR
Rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz funduszy inwestycyjnych i poręczeniowych
Lokalne projekty inwestycyjne i szkoleniowe sprzyjające rozwojowi sektora MSP.
Funkcjonowanie programu PHARE-STRUDER przyniosło również Polsce praktyczne doświadczenia związane z przygotowaniem i wdrażaniem tego rodzaju złożonego procesu rozwoju regionalnego.
Program działał tam, gdzie najbardziej nasiliły się negatywne społecznie skutki restrukturyzacji (głównie bezrobocie).
PHARE-CBC Był największym programem unijnym realizowanym w Polsce w okresie lat 90-tych., dysponując budżetem ok. 300 mln Euro (średnioroczna interwencja przekraczała 50 mln Euro) i działał głównie w rejonach nadgranicznych.
Głównymi kierunkami wsparcia były: Rozwój infrastruktury komunalnej, transportowej i ochrony środowiska
Projekty w dziedzinie turystyki
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Zasięg działania programu to obszary przygraniczne, ale było to umowne i zależało od dobrych negocjacji np. Poznań też korzystał z tego programu. Zasięg przestrzenny - cała zachodnia i północna Polska.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz