Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych - strona 1 Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych - strona 2

Fragment notatki:

Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych W początkowym okresie po 1989r. przyjęto liberalne założenie, że gospodarka rynkowa i jej mechanizmy rozwiążą wszystkie problemy gospodarcze , w tym zapewnią właściwą alokację zasobów.
Nie było czasu i pieniędzy na realizację polityki regionalnej, a system jej realizacji był społecznie nierozumiany i kojarzony z poprzednim systemem.
W warunkach realizacji terapii szokowej w polskiej gospodarce oraz priorytetowego traktowania celów makroekonomicznych nie było miejsca na politykę regionalną , którą sprowadzono do narzędzia przeciwdziałania koncentracji przestrzennej bezrobocia.
Działania te miały charakter interwencyjny. Doprowadziła to do bardzo silnej polaryzacji przestrzeni gospodarczej Polski. Obszary silne stały się silniejsze, a obszary słabe - jeszcze słabsze. Silna polaryzacja przestrzeni ekonomicznej kraju oraz zbliżająca się integracja Polski z Unią Europejską spowodowały, że zmieniono podejście do problematyki rozwoju regionalnego .
Punktem wyjścia tych prac, stanowiącym diagnozę stanu otwarcia było przygotowanie przez Rząd na wniosek Sejmu opracowania pt. Raport o polityce regionalnej (1994, 1995r.) wraz z aneksem pt. Procesy zróżnicowań regionalnych w latach 1990-1994 , zostało przyjęte do wiadomości przez Sejm.
W efekcie prezentacji raportu - parlament zobowiązał radę ministrów do wprowadzenia nowych rozwiązań instytucjonalnych i opracowania koncepcji krajowej polityki regionalnej, która powinna być oparta na dążeniu do spełnienia dwóch ważnych celów: decentralizacji administracji publicznej - kontynuacja reformy związanej z wprowadzaniem samorządu utworzenie upodmiotowionych regionów, które powinny stanowić szczebel pośredni pomiędzy samorządową gminą i centrum państwa - mogłyby one stać się elementem polityki regionalnej, otrzymać prawa i środki na realizację jej celów.
Po uwzględnieniu wskazań ustawodawcy opublikowano Rozwój regionalny Polski 1990 - 1995 oraz Zarys strategii rozwoju regionalnego Polski (1997r.). Ważnym wsparciem działań na rzecz tworzenia polityki regionalnej w Polsce była regionalna reorientacja unijnych programów pomocowych .
W ramach programu PHARE STRUDER w połowie lat 90 wspierano proces rozwoju regionalnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz