Polityka regionalna UE - strona 3

note /search

Okres lat 2000 i programy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Okres lat 2000-2004 Zasadniczym elementem Programów Pomocy UE dla Polski były Programy Przedakcesyjne utworzone w 1999r. w ramach Strategii Przedakcesyjnej dla krajów kandydujących. Programy z jednej strony należy kojarzyć z pomocą przeznaczaną na kolejne cele, a z drugiej jako przygotowanie do po...

Fundusze po 1 maja 2004 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Okres po 1 maja 2004r. Zasadniczym elementem Programów i Funduszy UE stają się Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności . W pierwszym okresie członkostwa Polski w UE pod...

Okres programowania 2007-2013

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 Utrzymanie dotychczasowego ukierunkowania polityki spójności na wszystkie państwa członkowskie przy pozostawieniu udziału wydatków na politykę spójności na poziomie 1/3 wydatków Unii Europejskiej. Utrzymanie czterech zasad unijnej polityki interregionalnej. Utrzyman...

Perspektywa 2007-2013

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

PERSPEKTYWA 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności/Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Środki tego programu - 85 mld Euro, czyli średnioroczne wydatki 12 mld - więcej niż w poprzedniej perspektywie Udział środków wspólnotowych wyniesie 67 mld Euro, co stanowi 78,6% ogólnego budżetu ...

Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych W początkowym okresie po 1989r. przyjęto liberalne założenie, że gospodarka rynkowa i jej mechanizmy rozwiążą wszystkie problemy gospodarcze , w tym zapewnią właściwą alokację zasobów. Nie było czasu i pieniędzy na realizację polityki regionalnej, a system j...

Pojęcie spójności - terminologia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

POJĘCIE SPÓJNOŚCI - PODSTAWY TERMINOLOGICZNE Spójność oznacza najczęściej zgodność pewnych cech obiektów, ich podobieństwa do wzorca lub też zgodność przebiegu procesów prowadzących od jednego stanu do drugiego stanu obiektu. Drugie znaczeni...

Polityka regionalna, a rozwój regionalny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

POLITYKA REGIONALNA A ROZWÓJ REGIONALNY Polityka regionalna to interwencja w proces rozwoju regionalnego, wiąże się z celowo ukierunkowanymi zmianami, jakich chce się dokonać w procesie rozwoju. Proces rozwoju regionalnego odbywa się z...

Polityka spójności 2007-2013

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 Wniosek: dotychczasowe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Duch frustracji - wydatkowanie znacznych środków nie przynosi rezultatów. W takim duchu rozpoczynano prace nad perspektywą 2007-2013. Ogólne założenia zawarto w Trzecim Raporcie Kohezyjnym, opublik...

Programy i fundusze UE jako czynniki rozwoju Polski.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

PROGRAMY I FUNDUSZE UE W POLSCE JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONALNEGO W następstwie transformacji systemowej zapoczątkowanej w państwach Europy Środkowo-wschodniej po 1989r. UE uruchomiła specjalne instrumenty wsparcia finansowego w postaci specjalnych Programów i Funduszy dla tych krajów, które szybko...

Przemiany Polskiej polityki regionalnej po 1990 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

PRZEMIANY POLSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ PO 1990R. Geneza Przed rokiem 1989 Polityka regionalna w Polsce w okresie komunistycznym ograniczała się przede wszystkim do działań zgodnych z priorytetami ideologicznymi i politycznymi. czy w ...